3.4. Burkhard Schröder: Einstein-Bose-Kondensat

Archie jest bazą danych, która indeksuje spisy treści dużej liczby publicznych serwerów FTP i umożliwia szybkie wyszukiwanie nazw plików. To jest niemieckojęzyczny formularz umożliwiający zapytanie serwera Archie Uniwersytetu Technicznego w Berlinie (...) [tłum. aut.]

Pierwsza leksja (fikcyjna wyszukiwarka Archie) sytuuje interlektora utworu Einstein-Bose-Kondensat Burkharda Schrödera w roli literackiego detektywa, zyskującego wgląd w działania organizacji Cypherguerillas, poszukiwanej przez FBI za internetowy terroryzm. Einstein-Bose-Kondensat
http://www.burks.de/seite9.html. Według autora zdjęcie pochodzi z kartoteki FBI dziesięciu najbardziej poszukiwanych przestępców USA.
Umowność śledztwa wynika z fikcyjności interfejsu. Niezależnie od ustawień zapytania, następna leksja daje te same rezultaty wyszukiwania jako efekt parainterfejsu.

Kolejne hiperłącza (rezultaty wyszukiwania) również odnoszą do jednego adresu URL, który zawiera fikcyjny dokument z archiwum Jenny van Dyke na temat kondensatu Bosego-Einsteina. Konwencja dwóch pierwszych leksji (indeksowanie bazy danych) sugeruje możliwość wielolineranej nawigacji, równocześnie olinkowanie Einstein-Bose-Kondensat wymusza nawigację linearną. W momencie, kiedy interlektor zda sobie sprawę z tego ograniczenia, interfejs staje się metaforą interfejsu, który generuje efekt pozornej kontyngencji17. Einstein-Bose-Kondensat
www.fbi.gov/wanted.htm
Wszystkie niemożliwe odpowiedzi serwera Archie generują miejsca puste w hipertekście, które interlektor ma możliwość wypełnić imaginacją. Odnalezienie dokumentu z archiwum Jenny van Dyke jest jednym z etapów symulacji internetowego śledztwa. 

Redukując możliwości wyboru Schröder umiejętnie zwiększa możliwości budowania znaczeń. Linearna konwencja tekstów drukowanych zastosowana w nielinearnym środowisku hipertekstów staje się grą w interfejs i internet.

17Na poziomie formalnym podobne rozwiązanie stosuje Jarosław Szatkiewicz w hipertekście Carlos, jednak nie jest ono uzgodnione z poziomem treści. [por. http://techsty.art.pl/carlos/7.html]