2.3. Rekonfigurowalny interfejs graficzny

Interfejs kinetyczny umożliwia użytkownikowi dostęp do interfejsu graficznego również w sensie odniesienia znaku do znaku. Kompleksowy opis pragmatycznych funkcji poszczególnych elementów (widżetów) graficznego interfejsu użytkownika [ang. Graphical User Interface, GUI] znajduje się na stronach Wikipedii. Zaproponowany przez autorów podział na interfejs aplikacji i interfejs systemu operacyjnego w ramach poruszanej problematyki literatury internetowej należy rozszerzyć o interfejs konkretnego hipertekstu, przy czym rozumiany całościowo interfejs graficzny tylko w pewnym zakresie determinuje położenie widżetów na ekranie i również w pewnym zakresie umożliwia zmianę swojej własnej konfiguracji i konfiguracji kinetycznego interfejsu w zależności od potrzeb użytkownika. Podstawowy efekt graficznego interfejsu użytkownika to przede wszystkim jego przestrzenna i funkcjonalna rekonfiguratywność.