4.4.1. Efekt pierwszeństwa (primacy effect)

Efekt znany z teorii literatury drukowanej. Powoduje, że pierwsze informacje zdobyte podczas lektury w znacznym stopniu determinują nastawienie czytelnika wobec tekstu i schemat recepcji. Generowany jest między innymi przy wykorzystaniu techniki flash i pop-up.
Efekt pierwszeństwa na przykładzie Zeit fuer die Bombe