4.4.11. Efekt maszyny wirtualnej (efekt Narratora 0.92)

Zastosowanie odrębnych programów nawigacyjnych (np. uruchamianych przez maszynę wirtualną (język Java) i niezależnych od architektury systemu) zwiększa możliwości generowania autorskich efektów interfejsu. Narrator O.92 Ursa Schreibera jako (aplet Java) generuje kilka efektów interfejsu hipertekstu. Szare, kwadratowe pola funkcjonją jako ikony leksji, mniejsze pola prostokątne otwierają leksje lub interleksje, wypowiedzi, zdania wtrącone uzupełnijące tok narracji. Za ruchem kursora myszy podążają teksty wyświetlane na tekście głównym i nawiązujące do niego. W konsekwencji hipertekst stopniowo ujawnia w interakcji własny interfejs. Relacje pomiędzy elementami tekstu wydobywane są również przy pomocy osi odniesień.
Efekt maszyny wirtualnej