2. Interfejs graficzny i kinetyczny

W rozumieniu semiotycznym każdy interfejs czyni rożnicę pomiędzy znaczonym i znaczącym, zatem różnicę o charekterze znakowym (referencyjnym). W szerszym znaczeniu również kinetyczny interfejs samochodu na określonych zasadach udostępnia interfejs wizualny (lub częściowo graficzny), który jednocześnie umożliwia i zapośrednicza interakcje kierowcy w systemie ruchu drogowego przy pomocy geometrii okien, zmiennej perspektywy lusterek, sygnałów dźwiękowych (ewentualnie przy pomocy czujników, kamer etc.). Dla interfejsu użytkownika komputera proponuję wstępne rozróżnienie pomiędzy interfejsem kinetycznym i graficznym. W podobny sposób rozróżnia Piotr Celiński: Przez interfejs rozumiem tu zarówno elektroniczną podstawę człowieka i komputera (klawiatura, monitor, mysz itp.), jak również wszelkie aplikacje umożliwiające takie porozumiewanie (środowisko operacyjne, programy narzędziowe). [Celiński, 2005, 386] Interfejs kinetyczny udostępnia graficzny interfejs użytkownika komputera, który z kolei udostępnia autorski interfejs konkretnego hipertekstu.