4.2.2. Efekt montażu wideo (efekt Storyspace)

Twórcy hiperfikcji (Adrian Miles i Mark Amerika) porównują środowisko programu Storyspace i pisanie hipertekstem do montażu wideo. Wyobrażenie linków w hipertekście jako cięć montażowych pozwala tworzyć pozanarracyjne odniesienia do dowolnych (lub ściśle określonych) leksji ekranowych. W konsekwencji pisanie hipertekstem może wytworzyć nowe kryteria koherencji i kohezji tekstu.