2.5.2. Otwórz w nowym panelu. Tabbed-browsing

Podobnie jest w przypadku funkcji tabbed-browsing (otwórz w nowym panelu) dostępnej dla Internet Explorer dopiero od wersji 7.0 i obsługiwanej od dawna przez wiele innych wyszukiwarek (Mozilla Firefox, Netscape Navigator, Safari). Otwarcie linku w nowym panelu polega na otwarciu kolejnej strony w ramach jednego okna wyszukiwarki. Przełączanie poszczególnych stron polega na kliknięciu odpowiedniego panelu w górnej częci wyszukiwarki. Mozilla: tabbed browsing
Tabbed-browsing aplikacji Mozilla Firefox

Istotna konsekwencja dla recepcji hipertekstualnej z wykorzystaniem tej funkcji metainterfejsu związana jest z możliwością przerwy w lekturze i zapamiętania otwartych paneli w jednym katalogu w strukturze zakładek. Explorer archiwizuje tylko pojedyncze linki, pojedyncze okna. Z tego względu zastosowanie tabbed-browsing na poziomie metainterfejsu hipertekstu umożliwia nie tylko bardziej kompleksową recepcję, ale również tworzenie zapisów jej historii. W konsekwencji wyeksportowane z wyszukiwarki pliki mogą stanowić pewnego rodzaju zapisy procesu lektury. Zapamiętanie układu paneli pozwala przechowywać otwarte hiperteksty i ułatwia tworzenie biblioteki zakładek.