3.3. Kai Pohl: Hip Kola‘s Hidden Memory

Hip Kola's
Hip Kola's Hidden Memory

Na Morzu Bałtyckim w pobliżu Alt-Prerow CD Yveill odkrył w pełni sprawny Biocom z czasów Cybernetikum. Znalezisko początkowo nie wydawało się nam nietypowe – wszystkie zarchiwizowane biokomputery zawierały niewiele rozjaśniających informacji na temat epoki, w której były używane. Przy ocenie danych, które można było standardowo wyselekcjonować i ekspandować przeżyliśmy niespodziankę: w tym Biocomie ukrywała się Hidden Memory zawierająca dane binarne w prostym kodowaniu, podczas gdy niezakodowana biocybernetyczna informacja to w większości powtarzające się informacyjne śmieci. Hidden Memory była chroniona przeciwko Remonte- i Wirless-Access, metodom dostępu stosowanym przez Nanoboty. Poza tym historyczne kodowanie i język zapisków nigdy nie należał do cybernetycznego stanu wiedzy, dlatego też nie mógł zostać zidentyfikowany przez Nanoboty. W ten sposób ukryta pamięć była chroniona podwójnie. [tłum. aut.]

Zawarta w hipertekście informacja na temat odnalezienia biokomputera ustala fikcyjny czas opisanego zdarzenia w postcybernetycznym świecie nanobotów, biocybernetycznych agentów posiadających dostęp do węzłów sieci neuronalnych (do umysłów indywiduów). (por. i .../footnote11.html). Linki wyjaśniają zawarte w tekście pojęcia na zasadzie encyklopedycznych informacji.

Cybernetikum {czas pierwszy}
W roku 2050 TCP/IP ogłosił czas precybernetyczny, który następnie został technologicznie zaimplementowany przez VISE. Zgodnie ze starym wyobrażeniem związki pomiędzy przedmiotami otoczenia i ludzkim aparatem percepcji nie są jednoznaczne, ale zawsze przyczynowe. Koncepcja czasu pierwszego odwraca ten stan rzeczy. Nie da się wymusić kauzalności dla przedmiotów, jednak wszystkie są jednoznaczne. Ta rezygnacja z dystansu powoduje zniesienie różnic pomiędzy przedmiotami, które nie dają możliwości poznawczych. [ tłum. aut., zob. link ]

Opis zmiany świadomości percepcyjnej w erze cybernetycznej koresponduje z opisaną przez McLuhana psychiczną konsekwencją pisma, które “wzmocniło możliwości widzenia, perspektywę i stały punkt widzenia. W powiązaniu z wizualnym oznaczeniem punktu widzenia i punktu perspektywicznego, który daje nam złudzenie perspektywy, powstaje kolejna iluzja, że przestrzeń jest jednostajna i ciągła.” (McLuhan, 1996, 264, tłum. aut.). Kolejne leksje wyjaśniają relacje władzy i uwarunkowania technologiczne w wykreowanym świecie.

TCP/IP {Trusted Clan Personnel/ Intercom Personnel}
Symboliczne rządy cybernetikum. Uprzywilejowane ze względu na dostęp do całości zasobów danych, nenów i marzeń nanobotów. Do tego klanu nie należą ludzie. Personel składa się wyłącznie z biocybernetycznych awatarów. link ]

Biocom {komputer biocybernetyczny}
Generacja komputerów cybernetikum, która nie działa w oparciu o kod binarny epoki cyfrowej, ale na podstawie technologii biocybernetycznych. Ta technika polega na automatycznym, bezprzewodowym usieciowieniu, transferze informacji poprzez Nanobota i integrację wszystkich indywiduów za pomocą Nenów. [zob. link ]

Wyjaśnienie technologii biocyberne-tycznych na zasadzie linku zewnętrznego prowadzi do tematycznego artykułu Stanisława Lema zamieszczonego w Telepolis (19.06.07). W stosunku do czasu opisanych zdarzeń tekst Lema zawiera informacje z zamierzchłej przeszłości. Hidden Memory nakłada na lekturę artykułu futurystyczny kontekst recepcyjny. Podobny internetowy efekt archiwum wywołuje olinkowanie kolejnej leksji hipertekstu.

DSF {Dead Slang Family} Nowoczesne języki literackie czasu precybernetycznego, które rozwinęły się wraz z utworzeniem państw narodowych i w fazie tak zwanych demokracji medialnych stały się martwymi językami. {D.C.} [ tłum. aut., zob. link ]

Konsekwencje demokracji medialnych prowadzą do (futurystycznej wizji) zanikania języków literackich. Równocześnie olinkowanie martwych języków umożliwia zamówienie na serwisie amazon.de publikacji Uwe Pörksena z 2000 roku – Plastikwörter. Die Sprache einer internationalen Diktatur – krytycznej analizy politycznych użyć języka. Fikcyjny kontekst hipertekstu Kai Pohla, w którym otwieramy stronę amazon.de modyfikuje referencyjne odniesienie wysyłkowej sprzedaży książek, otwierając historyczną perspektywę przeglądania danych z archiwum. Równocześnie w każdym momencie interlektor ma możliwość zmiany kontekstu recepcji stron internetowych i odnalezienia właściwej dla nich referencji. Kola's

Link ze strony description1.html opisany jako zapiski [niem. Aufzeichnungen], przenosi nas do ukrytej pamięci biokomputera. Na ekranie pojawia się pomniejszone okno wyszukiwarki - interfejs umożliwiający przeszukiwanie odnalezionej pamięci. Internetowa teraźniejszość otwiera dostęp do danych z fikcyjnej przeszłości. Interlektor nawiguje w internecie, który na chwilę pojawia się jako zapis precybernetycznej kultury, odnaleziony na Morzu Bałtyckim w pobliży Alt-Prerow. Fotograficzna dokumentacja z miejsca odna-lezienia biokomputera pochodzi ze stron Towarzystwa Zoptymalizowanego Odżywiania, [Gesellschaft für optimierte Ernährung]. Ten efekt interfejsu hipertekstu Hip Kola’s ... w humorystyczny sposób dekonstruuje hipertekstualne powiązania i pragmatyczną relację danych w sieci, rekonstruując ją pownownie przy pomocy efektu metainterfejsu.

Informacje wydobywane z fikcyjnego archiwum biokomputera odczytane w kontekście historycznym tworzą hiperliteracki obraz sztuki interaktywnej, konsumpcyjnej cyberkultury i technologicznego postępu społeczeństwa informacyjnego. Kai Pohl, obok innych postaci związanych z odnalezieniem biokomputera, wprowadza do hipertekstu postać o pseudonimie Hip Kola, która reprezentuje samego autora uczestniczącego w innych projektach internetowych. Na przykład w proponowanych przez niego warsztatach graficznych (por. link ). W ten sposób autor projektu umieszcza się pośrednio na poziomie opisywanych zdarzeń.

Duna Cinea: urodzona w Szeged w 487. YOA. Żyła przez dłuższy czas nomadycznie na Syberii i w Ameryce Południowej. Od 508. YOA badania w Instytucie kultury precybernetycznej Alt-Prerow, Specjalizacja: język niemiecki i cyfrowa technologia informacyjna. duna.cinea@amoeboid.de CD Yveill: W 501. YOA stworzony przez Dunę. Od tego czasu jej stały towarzysz podróży i wędrówek. yveill@amoeboid.de Hip Kola: urodzony w 1981 czasu precybernetycznego. RAWAA w terenowej administracji TCP/IP. Dzień deaktywacji: 23 listopad 2065 czasu precybernetycznego. Przeprawa na Borholm miała miejsce około 2 lata później. Nie posiadamy informacji co stało się z nim potem.

Literacka hiperfikcja Hidden Memory znajduje kontynuację w internecie, który ze względu na brak ustalonych konwencji dystrybucji hipertekstów literackich staje się przestrzenią autorskich eksperymentów z pogranicza sztuki, socjologii i mistyfikacji 16

16Takich jak powołanie do życia nieistniejącęgo artysty Darko Mavera, który uzyskał recenzje swoich prac w konsekwencji mistyfikacji wyreżyserowanej przez człoków kolektywu 0100101110101101.ORG. „(...) W swojej mistyfikacji pokazali, jakim sprzymierzeńcem w kreowaniu, stwarzaniu fikcyjnej rzeczywistości może być fotografia film i internet. Uważa się ich za kontynuatorów tradycji sytuacjonistycznej w sieci [Frankiewicz, 2006, 28]