2.5.4. Zoom ekranowy

Na poziomie systemu operacyjnego Macintosha można uaktywnić funkcję systemowego zoomu. Recepcja z wykorzy-staniem tej funkcji może prowadzić do estetyzacji nawigacji w stopniu, w którym interlektor staje się archeologiem ekranu. Zoom programowy Mac OSX

Zoom ekranowy poprzez swój fragmentyzujący charakter redukuje grafemiczną przeźroczystość tekstu. W miejscu grafemu pojawia się grafika.