4. Zestawienie i definicje efektów interfejsu

Na wstępie zdefiniowałem efekt interfejsu w ogólnym sensie jako rezultat interakcji pomiędzy ludźmi, interakcji człowieka z maszyną, urządzeniem lub programem, zapośredniczonej przy pomocy jakiejś technologii dostępu (interfejsu), która określa zasady i możliwości interakcji, na płaszczyźnie kognitywnej i kinetycznej. Hiperteksty literackie generują efekty interfejsu, których definicje uogólnię dla czterech obszarów oddziaływania hiperfikcji.