Recepcja ekranowa

Czytanie hipertekstów literackich bardziej przypomina czytanie komiksu przy pomocy kamery wideo niż nielinearną lekturę Gry w klasy. Mam tu na myśli możliwości zaprogramowane między innymi w takich hipertekstach jak Nord Esther Hunziker, czy Das Epos Der Maschine Felixa Zbindena, ale także sposób - styl nawigacji. Globalny efekt recepcji ekranowej to dualizm percepcyjny, który umożliwia równoczesne czytanie tekstu i postrzeganie go jako obrazu tekstu. Hipertekst umożliwia postrzeganie obrazów w porządku recepcyjnym, w zakresie stosunku przynależności obrazu do narracji jest to również efekt asynchronicznej narracji w serwisach informacyjnych, która wyznacza granice interpretacji obrazu telewizyjnego.

W proponowanym ujęciu efekt interfejsu to percepcyjny rezultat interakcji pomiędzy ludźmi, interakcji człowieka z maszyną, urządzeniem lub programem, zapośredniczonej przy pomocy jakiejś technologii dostępu (interfejsu), która określa zasady i możliwości interakcji, na płaszczyźnie kognitywnej i kinetycznej.