4.1. Efekty medium

Efekty medium opisują częściowo przewidywalne konsekwencje interakcji z jakąś technologią dostępu (interfejsem) na bardziej ogólnej płaszczyźnie niż nawigacja po hipertekście. Efekt ekranu to globalny rezultat oddziaływania ekranów typu interaktywnego w metasferze (w przestrzeni interpretacji recypienta). W obrębie komunikacji interaktywnej działa efekt, który zaburza interakcję z hipertekstem lub przenosi ją na płaszczyznę interakcji z innym użytkownikiem internetu. W obrębie hiperteorii (interaktywnej historii literatury) oddziałują (przynajmniej) dwa efekty medium, które osłabiają narrację historyczną i definiują format (hiper)tekstu źródłowego.