4.4.3. Efekt parainterfejsu

Hipertekst literacki może wykorzystywać konwencjonalne interfejsy ekranowe w celu stworzenia własnego czytelnika modelowego, np. literackiego detektywa. Na przykład poprzez integrowanie w hipertekście interfejsu komunikatora internetowego, który umożliwia interakcje z generatorem tekstu lub wykorzystując interfejs fikcyjnej wyszukiwarki, który niezależnie od ustawień odsyła za każdym razem do tego samego adresu.
Efekt parainterfejsu na przykładzie