4.3.1 Efekt recepcji ekranowej (efekt grafemu)

Globalny efekt recepcji ekranowej to dualizm percepcyjny, który umożliwia równoczesne czytanie tekstu i postrzeganie go jako obrazu tekstu. Hipertekst umożliwia postrzeganie obrazów w porządku recepcyjnym, tzn. obraz kadrowany jest przy pomocy leksji i jego znaczenie dekodowane jest w ramach leksji ekranowej. W zakresie stosunku przynależności obrazu do narracji jest to również efekt audiofonicznej narracji w telewizji (m.in. efekt naczytywania newsów), która wyznacza granice interpretacji obrazu telewizyjnego.