4.1.2. Efekt komunikacyjnego backgroundu

Interakcja z hipertekstem zazwyczaj nie ogranicza możliwości komunikacji internetowej na innych płaszczyznach. Na przykład komunikator internetowy, który działa w tle hipertekstu może zaburzyć recepcję ekranową lub bezpośrednio umożliwić jej tematyzację w ramach interaktywnej komunikacji.