4.3. Efekty literackiej nawigacji 18

Efekty literackiej nawigacji powstają w rezultacie recepcji ekranowej i w konsekwencji nawigacji przy pomocy różnorodnych, niestandardowych interfejsów projektowanych dla hipertekstów literackich. Jako ogólne, psycho-kinetyczne konsekwencje działań czytelnika w środowisku interaktywnym zazwyczaj nie mogą zostać bezpośrednio zaprogramowane przez autorów na poziomie hipertekstu, ale świadomość tych efektów pozwala autorom wykorzystać je w funkcji estetycznej i literackiej.

18 Efekty interfejsu w protokołach recepcji. Badania heurystyczne.

W semestrze zimowym 2005/2006 prowadziłem w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego seminarium Hipertekst literacki. Studenci czwartego roku FG uczestniczący w zajęciach (24 osoby) w większości nie mieli do tej pory styczności z hipertekstem literackim. Celem zajęć było określenie funkcji hipertekstu jako nowego medium komunikacji literackiej. Ze względu na brak stabilnych konwencji odbioru hipertekstów literackich, studenci mieli między innymi możliwość dyskutowania problemów recepcyjnych oraz kształtowania umiejętności nielinearnej lektury. Pod koniec semestru sformułowałem temat pisemnej wypowiedzi dotyczącej doświadczeń uczestników seminarium związanych z lekturą wybranych hipertekstów. Zadanie nie miało charakteru ankietowego, w celu otwarcia naturalnej dla studentów możliwości pisemnej wypowiedzi seminaryjnej. Zadanie przesłałem na otwarte (dla uczestników seminarium) konto internetowe hiperteksty@o2.pl. Zadanie brzmiało:
Proszę opisać swoje doświadczenia związane z lekturą następujących hipertekstów (dwa lub więcej). Do opisu proszę w razie potrzeby załączyć fotografie ekranowe lub inne media.

Ze względu na brak stabilnych konwencji recepcji hipertekstów, przeprowadzone przeze mnie badania miały umożliwić ogólny wgląd w proces recepcji, szczególnie wgląd w problemy na jakie czytelnicy natrafiają podczas literackiej nawigacji. Protokoły recepcji studentów potraktowałem jako heurystyki dla skonstruowania dodatkowych hipotez na temat odbioru hipertekstów i pozycji czytelnika literatury ekranowej w przestrzeni internetu oraz jako możliwość kategoryzacji efektów literackiej nawigacji.