4.3.4. Efekt labiryntu

Czytelnik ma wrażenie, że znajduje się w labiryncie, zatem powstaje silny kontekst recepcyjny, który może być celowo wprowadzany przez autorów. Poczucie zagubienia w labiryncie wiąże się z możliwością niekontrolowanego powrotu do wcześniejszych leksji (efekt deja vu) jednak ten efekt literackiej nawigacji jest rezultatem niestandardowego olikowania hipertekstów literackich. Na przykład zapętlenie, jako sposób olinkowania hipertekstu, wywołuje konieczność powrotu do wcześniejszych leksji.