ROMAN BROMBOSZCZ

Wariacje na alfabet

Wariacje na alfabet, v. 2015

Tryptyk składający się z animacji, gdzie budulcem wejściowym są litery polskiego alfabetu. Litery poruszają się w zadanej logice. Spadają jak deszcz (alfabet_deszcz), obracają się wokół własnej osi tworząc całościową falę podobieństw i różnic (alfabet_dywergencja), przemieszczają się losowo, na podobieństwo obecnych w przyrodzie ruchów Browna (alfabet_sila_witalna). Animacje zmieniają się samoczynnie po dziesięcu minutach wyświetlania. Do poprawnego przyswojenia realizacji potrzebne są przeglądarki internetowe Mozilla lub Opera. Utwór skomponowany przy użyciu technologii flash oraz języka action script. Urządzenia mobilne nie mają możliwości jego uruchomienia.

1. Alfabet deszcz

Roman Bromboszcz - Wariacje na alfabet

2. Alfabet dywergencja

Roman Bromboszcz - Wariacje na alfabet

3. Alfabet siła witalna

Roman Bromboszcz - Wariacje na alfabet

Pokrewne artykuły
logogram
Roman Bromboszcz

Trójkąty papilarne

2008

Obiekt generatywny w javie.