ROMAN BROMBOSZCZ

cyborgsects-t@lk

Obiekt cyfrowy, którego głównymi aktorkami są mutacje człowieka, maszyny i owadów. Pierwowzorem dla graficznych przedstawień były twarze dwóch modelek, Stephanie Seymour oraz Karen Mulder. Inspiracją do stworzenia mutacji były cyborgi obecne w japońskim komiksie oraz obrazy owadów, szczególnie zimnica roznosząca malarię, wyszukane w encyklopediach i zasobach internetu. Aplikacja internetowa zbudowana na bazie HTML 5, PHP i CSS, gdzie poszczególne warstwy przenikają się nawzajem. Praca w sposób ironiczny odnosi się do badań nad sztuczną inteligencją. Zasobem generowanych fraz są kody źródłowe dwóch artystyczno-literackich czasopism, Rita Baum i Ha!art. Obiektem można sterować za pomocą myszy komputerowej, klikając wyróżnione części głów cyborgsektów. Obecne w tytule nazwy odnoszą się do mutacji oraz sekcji, analogicznie do operacji chirurgicznej, a także do rozmowy za pomocą łączy internetowych.

Digital object where main actresses are mutations of human, machine and insects. The origin for graphical representation were faces of two women models, Stephanie Seymour and Karen Mulder. Inspiration to create such mutations were cyborgs seen in japan comic books and images of insects, especially mosquito which may spread malaria, all searched in encyclopedias and internet data bases. Internet application made by using HTML 5, PHP and CSS, where all parts are intermingled. The work ironically relates to artifitial intelligence research. The basis for generated talkens are source codes of two artistic-literacy magazines, Rita Baum and Ha!art. The object is controllable by mouse clicking on different parts of cyborgsects heads. Names which are presented in the title refer to mutation and section as in surgical cut and to electronic based talk with internet connection aid.

LINK DO UTWORU

Pokrewne artykuły
logogram
Roman Bromboszcz

Trójkąty papilarne

2008

Obiekt generatywny w javie.