Noty o autorach

MICHAEL JOYCE: amerykański pisarz (1945), krytyk i eseista. Autor m.in powieści War outside Irleand (1982), Foucault, in Winter, in the Linnaeus Garden (2015), zbioru wierszy Biennial: Poems (2015). Światowy rozgros przyniosły mu powieści hipertekstowe popołudnie, pewna historia (1990) WOE (1991), Twilight, a symphony (1996) i Twelve Blue (1997). Nazywany Homerem hipertekstu. Joyce podkreśla swoje związki z polską kulturą, wpływ jaki miała na niego twórczość Czesława Miłosza i osobiste relacje z Polakami z Buffalo i Michigan.

ALEXANDER R. GALLOWAY: Krytyk, teoretyk, wykładowca na Wydziale Mediów, Kultury i Komunikacji na New York University. Zajmuje się filozofią mediów, haktywizmem, estetyką cyfrową, Autor książek Protocol: How Control Exists After Decentralization, MIT Press (2004); Gaming: Essays on Algorithmic Culture (2006). W 2012 ukazała się jego książka The Interface Effect.

Piotr Marecki: redaktor, wydawca, kulturoznawca. Obecnie na MIT w labie Trope Tank, gdzie zajmuje się m.in. literaturą eksperymentalną, tłumaczeniem utworów cyfrowych, medium książki w dobie postrdruku. Stypendysta programu Fulbright Advanced Research Scholarship.

SCOTT RETTBERG – amerykański artysta i wykładowca, profesor na Uniwersytecie w Bergen, założyciel Electronic Literature Organization, autor literackich hipertekstów, generatorów poetyckich, narracji lokacyjnych i wlepkowych oraz – ostatnio – projektu Hearts and Minds: The Interrogations – aplikacji na system poszerzonej wirtualnej rzeczywistości CAVE 2, poświęconej problemowi przesłuchań więźniów w amerykańskich obozach jenieckich w Iraku i Afganistanie.Wraz z Williamem Gillespie, Dirkiem Strattonem i Frankiem Marquardtem napisał The Unknown (1999), imponująca objętościowo, hipertekstowa powieść drogi, będąca metatekstową, postmodernistyczną parodią „poważnego hipertekstu” spod znaku Storyspace.

Nick Montfort: profesor w Massachusetts Institute of Technology, twórca, krytyk i teoretyk mediów cyfrowych. Jego zainteresowania badawcze sytuują się na skrzyżowaniu informatyki i praktyk literackich. Jest autorem i programistą fikcji interaktywnej, generatorów poezji oraz innych maszyn literackich, książek: Twisty Little Passages: An Approach to Interactive Fiction (2009), Racing the Beam: The Atari Video Computer System (2005), a także redaktorem antologii New Media Reader (2005). Nick regularnie bloguje, m.in. na temat mediów cyfrowych, pisze wiersze o nietypowych formach i współpracuje z innymi pisarzami/programistami w ramach wielu wspólnych projektów literackich: http://nickm.com/.

Monika Górska-Olesińska: adiunkt w Katedrze Filmu, Teatru i Nowych Mediów na Uniwersytecie Opolskim, gdzie prowadzi badania nad e-poezją i dyskursem elektronicznym. Jest autorką monografii Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy (2009) oraz redaktorem dwóch tomów zbiorowych: Od liberatury do e-literatury (2011) (wraz z prof. dr. hab. Eugeniuszem Wilkiem) i Od liberatury do e-literatury 2. Remiksy, remediacje, redefinicje (2012). Publikowała między innymi w "Kulturze Popularnej", "Kulturze Współczesnej" i "Przeglądzie Kulturoznawczym".

Leszek Onak : wyrazomaszyna, twórca cyberżulerski, administrator. Współproducent tomiku wgraa, autor instalacji krajobraz znaczenia #1 oraz kilku algorytmów. Grzebie patykiem w padlinie interfejsów, rozmawia z botami, remiksuje patyk. Założyciel portali literackich (niedoczytania.pl, liternet.pl), współinicjator powstania Rozdzielczości Chleba. Strona: http://http404.org

PIOTR KUBIŃSKI: pracownik Zakładu Komparatystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Pracowni Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych UW, doktorant w Instytucie Historii Sztuki UW. Stopień doktorski w zakresie literaturoznawstwa otrzymał na podstawie rozprawy Poetyka gier wideo. .

piotr puldzian pŁUCIENNICZAK: doktor socjologii, artysta intermedialny, działacz pulpitu. Złożył Marsz na ROM (2012), ZBIÓR PUSTY (2013) i kilka innych rzeczy. Publikował w periodykach politycznych, literackich i naukowych.

Łukasz Podgórni: poeta (cyfrowy), audialny kłusownik, operator fanpejdży, artysta i performer sieciowy. Wyeksportował kilka książek, kilkadziesiąt empetrójek, kilkaset bitmap i gifów, oraz kilka tysięcy postów. Współuruchamiał Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba. Członek kolektywów ZUSwave i cichy nabiau. http://pdgr.tumblr.com / http://www.facebook.com/pdgrrr.

ROMAN BROMBOSZCZ:  polski kulturoznawca, filozof, poeta, muzyk, artysta. W swoich badaniach wypracowuje teorię aksjologiczną zorientowaną na kulturę rozumianą ewolucyjnie. Tworzy obiekty, aplikacje internetowe, grafikę. Autor terminu poezja cybernetyczna.

Kurator zdarzeń artystycznych, w tym: wystaw, koncertów i działań w przestrzeni publicznej. Współpracował z Centrum Sztuki Współczesnej Inner Spaces, obecnie współtworzy galerię Siłownia w Poznaniu. W 2010 został uhonorowany Medalem Młodej Sztuki.

MMARIUSZ PISARSKI: badacz literatury cyfrowej. Autor książki Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy (2013), założyciel i redaktor "Techstów". Redaktor chapbooka Michael Joyce. Polski pisarz (2011) i współredaktor zbioru Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media (z Piotrem Mareckim). Tłumacz, producent i promotor literatury cyfrowej.

Anna Rogulska: doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, zajmuje się teorią i krytyką przekładu, pisuje o teatrze i książkach, tłumaczy beletrystykę oraz teksty naukowe.

Pokrewne artykuły
logogram
Strickland, Montfort

Ustawmy kurs na czółno przędz

Dyskusja w glosach o programowaniu kreatywnym

Wizualnie zaprezentowana całość kodu Między Morzem a Rej z komentarzem krytycznym autorów