W 1968 roku Ted Nelson i kilku innych badaczy stworzyło na Uniwersytecie Browna Hypertext Editing System (HES) - pierwszy system hipertekstowy. Nelson rozczarował się projektem i odszedł. Ale badania prowadzono nadal. Tradycja ta utrzymała się i w latach 80. zaowocowała nowymi systemami hipertekstowymi oraz sprawdzaniem ich działania na zajęciach z literatury, co z kolei przyczyniło się do powstania pierwszych projektów e-literackich - Victorian`s Web i Dickens` Web. Za te dwa ostatnie odpowiedzialny był George P. Landow - jeden z pierwszych badaczy literackich i krytyków, którzy zajęli się w swojej pracy połączeniem dokonań programistów - takich jak Engelbart i Nelson z nauką literaturze, z pracami Barthes'a i innych poststrukturalistów. Głównym dziełem Landowa na poziomie technologii był system Intermedia - pierwszy program do tworzenia olinkowanych tekstów. Na Uniwersytecie Browna, w katedrze literatury elektronicznej, wykładać wkrótce zaczął Robert Coover. Jego warsztaty twórcze, podczas których pracowano na Intermedii, a potem - Storyspace, zaowocowały z kolei nie tylko artykułami popularyzującymi hipertekst w New York Times Book Review, ale także zbiorową hiperfikcją Hypertext Hotel.

...
Hypertext hotel - zrzut z prezentacji projektu 2019 roku

W 2018 roku, Hypertext Hotel został zrekonstruowany w środowisku VR w ramach projektu rekonstrukcji pod kierunkiem Roberta Arellano.

Ostatnia aktualizacja:

30.07.2022

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (never) Uniwersytet Browna . "Techsty" 30.07.2022 [https://www.techsty.art.pl/hipertekst/historia/brown.htm].

hipertekst historia instytucje systemy

Mapa połączeń


Legenda

Statystyki


art badaczy brown browna central hipertekst historia hotel hypertext img intermedia landow nelson outgoing pierwszy projektu roku source storyspace system target techsty teoretycy value zbiorowa