Uniwersytet Browna

W 1968 roku Ted Nelson i kilku innych badaczy stworzyło na Uniwersytecie Browna Hypertext Editing System (HES) - pierwszy system hipertekstowy. Nelson rozczarował się projektem i odszedł. Ale badania prowadzono nadal. Tradycja ta utrzymała się i w latach 80. zaowocowała nowymi systemami hipertekstowymi oraz sprawdzaniem ich działania na zajęciach z literatury, co z kolei przyczyniło się do powstania pierwszych projektów e-literackich - Victorian`s Web i Dickens` Web. Za te dwa ostatnie odpowiedzialny był George P. Landow - jeden z pierwszych badaczy literackich i krytyków, którzy zajęli się w swojej pracy połączeniem dokonań programistów - takich jak Engelbart i Nelson z nauką literaturze, z pracami Barthes'a i innych poststrukturalistów. Głównym dziełem Landowa na poziomie technologii był system Intermedia - pierwszy program do tworzenia olinkowanych tekstów. Na Uniwersytecie Browna, w katedrze literatury elektronicznej, wykładać wkrótce zaczął Robert Coover. Jego warsztaty twórcze, podczas których pracowano na Intermedii, a potem - Storyspace, zaowocowały z kolei nie tylko artykułami popularyzującymi hipertekst w New York Times Book Review, ale także zbiorową hiperfikcją Hypertext Hotel.

...
Hypertext hotel - zrzut z prezentacji projektu 2019 roku

W 2018 roku, Hypertext Hotel został zrekonstruowany w środowisku VR w ramach projektu rekonstrukcji pod kierunkiem Roberta Arellano.

Ostatnia aktualizacja:

30.07.2022

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (never) Uniwersytet Browna . "Techsty" 30.07.2022 [https://www.techsty.art.pl/hipertekst/historia/brown.htm].

hipertekst historia instytucje systemy

art badaczy brown browna był class div hipertekst hotel https hypertext img innych kolei literackich nelson pierwszy pierwszych projektu roku się system techsty thumbnail value