Internet a hipertekst

Bez internetu, który na dobre zaczął wchodzić do powszechnego użytku w okolicach roku 1994, kwestia pisarstwa elektronicznego, interaktywnych fikcji i literackich hipertekstów nie opuściłaby wąskiego gron specjalistów, teoretyków czy też użytkowników lokalnych lub uniwersyteckich sieci. Wraz z demokratyzacją internetu powszechny dostęp do hiperprzestrzeni połączonych ze sobą tekstów stał się faktem. Co ciekawe, wraz z rosnącą popularności internet jako medium stał się dla wielu autorów głównym i "pierwotnym" środowiskiem dla literatury cyfrowej.

...
Tim Berners-Lee prezentuje model Internetu na konferencji Hypertext 1991 w San Antonio. Źródło: CERN.

Mimo swoich ograniczeń, które na przykład nie pozwoliły w pełni zaprezentować hiperteksty powstałe w autorskich systemach stacjonarnych, takich jak Storyspace i Hyperccard (popołudnie. pewna historia wciąż nie doczekała się swojej edycji online, choć w przypadku polskiego przekładu funkcjonuje ona w obrębie przeglądarki www. Victory Garden Stuarta Moulthropa posiada wersję online dopiero od 2022 roku), internet i spokrewnione technologie pozostają jedyną szansą na długowieczność i popularyzację klasycznej, przedinternatowej literatury elektronicznej.

Rozbudowane aparaty nawigacyjne, systemy dynamicznych warunkowych hiperłączy, domyślnie nie zaimplementowane przez wynalazcę www Tima Bernersa-Lee, można dziś emulować i rekonstruować dzięku wielu narzędziom wykorzystującym protokoły www.

Ostatnia aktualizacja:

24.07.2022

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (2022) Internet a hipertekst . "Techsty" 24.07.2022 [https://techsty.art.pl/hipertekst/definicje/www.htm].

definicje hipertekst internet

art class definicje div dla hipertekst https image img internet internetu lee literatury nie online roku się src stał techsty thumbnail value wielu wraz www