Hipermedia

Mariusz Pisarski

Hipermedia do hipertekst, który poza słowem drukowanym intensywnie wykorzystuje również inne media. Obraz, film, dźwięk, słowo mówione - wszystkie one moga składać się na hipermedia: interaktywne, nielinearne sposoby prezentacji. Sam termin, podobnie jak termin hipertekst i hiperłącze, jest dzielem Theodora H. Nelsona. Hipermedia są hipertekstem wzbogaconym o elementy multimedialne. Hipermediów nie należy jednak mylić z multimediami. Termin multimedia jest znacznie szerszy i mieszczą się w nim także zjawiska nielinearne i nie interaktywne. Z hipermediami spotykamy się na codzień na wielu stronach www, są nimi także popularne encyklopedie na CD - ROMach i na DVD, gry komputerowe.

Pierwszym popularnym narzędziem do tworzenia i odbioru prezentacji multimedialnych był program Hypercard dołączany do komputerów osobistych Macintosh w latach osiemdziesiątych (tekst, dźwięk, obraz, animacja). Dziś za jego najbliższego, popularnego następcę można uznać program Adobe Flash.

M. Pisarski

[1]

[2]

Pokrewne artykuły