Hipermedia do hipertekst, który poza słowem drukowanym intensywnie wykorzystuje również inne media. Obraz, film, dźwięk, słowo mówione - wszystkie one moga składać się na hipermedia: interaktywne, nielinearne sposoby prezentacji. Sam termin, podobnie jak termin hipertekst i hiperłącze, jest dzielem Theodora H. Nelsona. Hipermedia są hipertekstem wzbogaconym o elementy multimedialne. Hipermediów nie należy jednak mylić z multimediami. Termin multimedia jest znacznie szerszy i mieszczą się w nim także zjawiska nielinearne i nie interaktywne. Z hipermediami spotykamy się na codzień na wielu stronach www, są nimi także popularne encyklopedie na CD - ROMach i na DVD, gry komputerowe.

Pierwszym popularnym narzędziem do tworzenia i odbioru prezentacji multimedialnych był program Hypercard dołączany do komputerów osobistych Macintosh w latach osiemdziesiątych (tekst, dźwięk, obraz, animacja), lub nieco późniejszy Hypergate. Dziś za ich najbliższego, popularnego następcę można uznać program Adobe Flash. Dziś, po tym jak firma Adobe wycofała się ze wspierania Flasha, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Animacje i bogate hipermedia wspierane są przez sieciowe narzędzia takie jak te dostępne na stronach https://p5js.org

Ostatnia aktualizacja:

30.07.2022

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (never) Hipermedia. "Techsty" 30.07.2022 [].

hipertekst media multimedia

Mapa połączeń


Legenda

Statystyki


adobe art central definicje dziś dźwięk flash hipermedia hipertekst hypercard img interaktywne nelson nieco nielinearne obraz outgoing prezentacji program source stronach systemy target techsty termin