BARTŁOMIEJ BRZÓZKA

Entertain us Project

Na podstawie Duetu Nicka Montforta

Generator czerpie swoje zasoby z dwóch wyraźnie określonych zbiorów językowych. Z jednej strony są to niepokojąco mroczne frazesy, które mogą pochodzić choćby z dialogów w hollywoodzkich filmach, z drugiej zaś – na wpoły maszynowe ostrzeżenia ze sfery "statystyk zagrożenia" w sieci. W połączeniu z zaszumionym, krwisto-czerwonym efektem telewizorowego szumu całość z niepokojącą siłą komentuje współczesne warunki lektury na ekranie komputera oraz odbioru w ogóle.


Z RECENZJI CZYTELNIKÓW

Entertain Us uderzył we mnie szumiącym, szkarłatnym ekranem i nie dał mi nic, oprócz wygenerowanych losowo strof. Każda strofa uświadamiała mi, że jest sama, a jednocześnie w otoczeniu "podobnych sobie" homofobów, narkomanów, dręczycieli. Przywiązana do ekranu, nagle zostałam skonfrontowana z tym, gdzie siedzę: przed ekranem, w oku kamery, w świetle monitora. Świetne przetworzenie pierwowzoru, które zamiast go naśladować, wykorzystało formę w celu ukazania wartości metanarracyjnych  

M.S

Przez utwór Brzózki promieniuje niepokój, który w miarę jak generator się rozwija i nabiera rytmu przestaje się odnosić do wiersza, zaczyna dotyczyć odbiorcy i współczesnej kondycji każdego czytelnika – to pieśń protestu napisana według prawideł gatunku z maksymalną prostotą środków. K.L


TECHNIKI: html, Javascript, ilustracje


Bartłomiej Brzózka – mam 21 lat i uczę się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, pierwotnie jestem z miasta Skarżysko-Kamienna. Podczas trzech lat studiowania I stopnia kierunku Nowe Media i Kultura Cyfrowa zapoznałem się z wieloma bardzo inspirującymi i innowacyjnymi pracami. Wiedza jaką pozyskałem na temat sztuki nowych mediów wraz z dziełami m.in. Nicka Montforta które, przedstawiła nam dr. Górska-Olesińska miały duży wpływ na mój projekt, który powstał w ramach zaliczenia na przedmiot Literatury Elektronicznej. Dodam jeszcze, że nie posiadam żadnej specjalistycznej wiedzy programistycznej, więc praca została stworzona z perspektywy entuzjasty nowych mediów.