Informacje o numerze

ADRES BIBLIOGRAFICZNY: "Techsty" 2016, nr 1 (10), online [http://techsty.art.pl/m10]

REDAKCJA NUMERU: Mariusz Pisarski, Anna Regulska

TŁUMACZENIA: Anna Rogulska, Nataliya Dubina, Malwina Paszek, Weronika Szwebs, Borys Szymański, Izabela Zagdan, Agnieszka Chłoń, Katarzyna Dembowy, Mariusz Pisarski.

PROGRAMOWANIE: Leszek Onak