Remediacja - interaktywny ekran

Powieść hipertekstowa "Schemat" Konrada Polaka –  układ leksji w programie Tinderbox W dobie, gdy druk współzawodniczy z technologią elektroniczną, drukowana strona ulega procesowi remediacji. Ta podstawowa, niepodzielna jednostka druku zastępowana zostaje przez elektroniczny ekran. Zarówno strona kartki jak i interaktywny ekran są dla literatury polem pisma (writing space). Pole pisma to główna kategoria, według której amerykański antropolog pisma Jay David Bolter opisuje proces remediacji. Polem pisma w czasach wczesnej starożytności były kamienne tabliczki. Później - zwój papirusu, zastąpiony przez stronę ręcznie zapisywanego kodeksu, a ta z kolei - wraz z wynalazkiem Gutenberga - w stronę drukowną, teraz - polem pisma jest właśnie elektroniczny, interaktywny ekran. Czym jest i jakie ma właściwości interaktywny ekran? Na poziomie ogólnym Bolter opisuje to w następujący sposób

Komputer jako nowa technologia pisarstwa stał się jeszcze jednym przykładem na pisanie w umyśle (writing in the mind). Za pomocą komputera pisarz konstruuje tekst jako dynamiczną sieć werbalnych i wizualnych symboli. Te elektroniczne symbole w maszynie wydają się być przedłużeniem sieci idei w samym umyśle. Interaktywny ekran potrafi o wiele bardziej efektywnie niż kodeks czy książka drukowana odzwierciedlić umysł jako sieć werbalnych i wizualnych elementów w konceptualnej przestrzeni.

Nowe pole pisma - interaktywny ekran, i jego coraz potężniejsze właściwości, sprawia, że literatura może dziś sięgać tam, gdzie nie udawało się jej, gdy dominującą technologią był druk. Pisarskie wizje i marzenia o książce, dziele lub tekstowym świecie idealnym - w dobie obecnej remediacji, wydają się bowiem bliższe realizacji niż w dobie druku.

autor: M. Pisarski