W sensie węższym, kojarzenie modeli hipertekstowych z modelem umysłu odsłania całe pole refleksji kognitywistycznej, kiedy to hipertekst rozumie się jako strukturę mapującą wybrane aspekty działania aparatu myślowego człowieka, oraz jako metodę poznawczą. Hipertekst pełni w tym kontekście rolę protezy umysłu, jednocześnie funkcjonując jako przestrzeń pisma i środowisko dla procesów poznawczych.

W sensie szerszym, model umysłu jako swobodnej gry w obszarze elektronicznej tekstualności wyrasta na ciekawej interdyscyplinarnej osi. Być może zasugerowana po raz pierwszy przez Michaela Joyce'a w zbiorze esejów Of Two Minds pozwala ona spojrzeć na umysł w sposób bliski filozofii buddyjskiej, gdzie jest on postrzegany jako producent myśli i wrażeń nie będący tożsamy z mózgiem i znajdujący się zarówno wewnątrz jak zewnątrz postrzegającego podmiotu. Z punktu widzenia Zen oraz nauk Mahamudry umysł podobny jest przestrzeni, w której rozgrywają się myśli, zjawiska, życie i śmierć. Ten uniwersalny fenomen ma swoje odbicie w jednostkowym umyśle, którego celem jest rozpoznanie samego siebie jako owej wszechogarniającej przestrzeni, bez centrum i granic. Dynamika tego procesu samo rozpoznania, jak też właściwe dla medytacji spoczywanie w umyśle i obserwowanie powstających, rozgrywających się przez chwilę i znikających zjawisk, stanowi jeden z możliwych modeli hipertekstu jako "struktury tego, co właśnie powstaje" (Joyce). Espen Aarseth, określa tę przestrzeń "polem zdarzeń" i jej badanie jest skutecznie przenoszona w pole refleksji nad grami komputerowymi i każdą interakcją.

Ostatnia aktualizacja:

14.01.2024

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (never) Umysł – praca umysłu a działanie hipertekstu. "Techsty" 14.01.2024 [].

postmodernizm poststrukturalizm tekst cyfrowy teoria hipertekstu

Mapa połączeń


Legenda

Statystyki


art badanie central gry hipertekst hipertekstu img joyce mjoyce modeli myśli outgoing pole przestrzeni przestrzeń refleksji sensie source target techsty teoria umysl umysł umysłu umyśle