Powieść

To jak powieść zmienia się, przechodząc z druku na piksele, najłatwiej i najogólniej chyba wytłumaczyć posługując się metodą zastosowana przez Ricoeura:

Załóżmy, że musimy opisać bitwę, czerpiąc jak tylko można najwięcej z języka szachów. Ich terminologia determinuje system implikacji, który ma rządzić moim opisem bitwy. Narzucony słownik szachów spowoduje, że pewne aspekty bitwy będą podkreślone, inne znikną, a wszystko będzie pomyślane tak, by jak najbardziej naginać różne aspekty opisu.

Słownik szachów będzie filtrem i transformatorem; nie tylko selekcjonuje, ale również uwypukla te aspekty bitwy, które mogłyby być pominięte przez inny rodzaj przekazu.

W podobny sposób, przechodząc remediację, zachowuje się sztuka w nowym polu pisma - na interaktywnym ekranie. Pewne aspekty wypowiedzi w dynamicznej, niesekwencyjnej, generatywnej i wystawionej na działania społecznościowe przestrzeni cyfrowej zostają uwypuklone, inne – schodzą na dalszy plan.

Ostatnia aktualizacja:

27.07.2022

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (2022) Powieść. "Techsty" 27.07.2022 [https://getbootstrap.com/docs/5.0/content/images/].

narracja poetyka poetyka hipertekstu poststrukturalizm retoryka tekst cyfrowy

aspekty bitwy bitwę będzie będą chyba cyfrowej druku dynamicznej działania ekranie filtrem hipertekst inne interaktywnym języka który legend mariusz pewne powieść przechodząc szachów słownik techsty