Hipertekst można potraktować jako gibsonowską matrycę, która zawiera nieskończoną ilość narracji i jest dzięki temu wirtualnym opowiadaczem historii. W części swojej książki Hypertext 2.0, poświęconej rekonfuguracji narracji George Landow w ten sposób traktuje właśnie cały gatunek. Według Landowa - pojedynczy akt lektury tworzy nową narrację nie na poziomie dyskursu, ale na poziomie fabuły. Każde przejście skrzyżowania się torów lektury wywołuje nową historię, każdy czytelnik produkuje swoją własną sekwencję znaczeń i swoje własne struktury. Hipertekst jawi sie tu jako zestaw "zrób to sam". Wyrzuca on leksje przed oczy czytelnika, jedną w jednym czasie, i mówi mu: zrób z tego opowieść Landow porównuje to do mentalnej aktywności każdego użytkownika języka, który formuje nieskończoną ilość zdań czerpiąc ze skończonego zbioru gramatyki. Jako czytelnicy zmuszeni jesteśmy do fabrykowania całej opowieści z oddzielnych części. Zmusza nas to do stwierdzenia, że aktywny autor-czytelnik tworzy tekst i znaczenia z "innego" tekstu w ten sam sposób, w jaki każdy użytkownik języka tworzy pojedyncze zdania i cały dyskurs z "innej " gramatyki, "innego" słownika i zdań.

Takie spojrzenie nosi w sobie ślady jednego z mitów narracyjnych, które pojawiły się wraz z nowym gatunkiem, hipertekst jako matrix to pomysł należący do wczesnej teorii hipertekstualności.

Ostatnia aktualizacja:

15.07.2022

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (never) Matrix; VR;. "Techsty" 15.07.2022 [https://techsty.art.pl/hipertekst/cyberprzestrzen/matrix.htm].

VR cyberprzestrzeń matrix

Mapa połączeń


Legenda

Statystyki


art cały central cyberprzestrzen części hipertekst ilość img języka każdy kreuger landow lektury matrix narracji nieskończoną note nową outgoing poziomie sam source target techsty tworzy