Wczesna teoria hipertekstu to teoria silnie związana z postrukturalizmem - co postrukturalizm tylko zakładał, hipertekst wciela w życie - mówił jeden z teoretyków. Autorzy tacy jak Landow, Bolter i Joyce stworzyli paralelę pomiędzy hipertekstem a postmodernistyczną teorią literatury, wiele czerpiąc też z pism krytycznych Barthes'a czy z prac Derridy - dziś uważa się, że choć było to interesujące i twórcze, to jednak mało realistyczne. Twierdzenie, że hipertekst to realizacja O Gramatologii Derridy jest pobożnym życzeniem - może być tu oczywiście trochę podobieństw, zwłaszcza co do sposobu, w jaki teoria hipertekstu i myśl Derridy podchodzą do tekstualności, lecz poziomy abstrakcji obu są oddalone od siebie o lata świetlne. W każdym razie - wiele utworów hipertekstowych dostało się pod silny wpływ teorii literatury i najczęściej jest to teoria postrukturalistyczna. Idea, że żadne stabilne znaczenie nie może zostać na trwałe zachowane, że słowa i tekst bez końca odnoszą się do samych siebie, znalazły udosłownienie w hipertekstowych linkach i kotwicach. Słowo w hipertekście zawsze zostaje zaopatrzone w część swojego znaczenia poprzez sposób, w jaki jest połączone z innymi.  

Ostatnia aktualizacja:

27.07.2022

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (never) Wczesna teoria hipertekstu. "Techsty" 27.07.2022 [].

interakcja intertekstualność postmodernizm poststrukturalizm tekst cyfrowy teoria hipertekstu

Mapa połączeń


Legenda

Statystyki


art autorzy barthes block być central choć czerpiąc część debata derridy gramatologii hipertekst hipertekstem hipertekstowych hipertekstu hipertekście idea img jaki literatury siebie techsty teoria wczesna