Węzeł w hipertekście

Węzeł w sieci hipertekstowej jest podstawową jednostką struktury hipertekstu i tekstu nielinearnego. Ważnym miernikiem siły węzła, jego pozycji w hierarchii ten niehierarchicznej struktury, jest ilość połączeń przychodzących do węzła. Jeśli wiele ogniw sieci łączy się z jakimś innym segmentem częściej niż średnia liczba połączeń, to jego ważność wzrasta.

W praktyce opowiadania w hipertekście, równie ważnym miernikiem jest ilość połączeń wychodzących. Jeśli segment, leksja, scena z jakichś powodów prowadzi do wielu innych leksji, segmentów to może to oznaczać, iż jest to – na przykład – punkt zwrotny na linii fabularnej, spis treści, bądź scena autorefleksji itp.

Ostatnia aktualizacja:

14.05.2023

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (never) Węzeł w hipertekście. "Techsty" 14.05.2023 [].

hipertekst leksja tekst cyfrowy węzeł

art class div hipertekst hipertekście https ilość image img jego jest jeśli leksja miernikiem połączeń scena sieci src struktury techsty thumbnail tworcy ważnym wezel węzła