...
Espen Aarseth to autor książki Cybertext. Perspectivess of Ergodic Literature z 1997 roku, która przedefiniowała wczesny okres namysłu nad hipertekstem poprzez wprowadzenie pojęcia dyskurs ergodyczny, które zastąpiło pojęcie nielinearności oraz wprowadzenie kategorii cybertekstu, jako nadrzędnego gatunku wobec hipertekstu, gier komputerowych oraz wirtualnej rzeczywistości, związany jest z uniwersytetami w Bergen i w Kopenhadze.

Od początku obecnej dekady zainteresowania norweskiego badacza skierowały się ku grom komputerowym. Jest on jednym z fundatorów i czołowych przedstawicieli ludologii, dziedziny zajmującej się badaniem gier. Aarseth jest redaktorem naczelnym czołowego pisma ludologicznego Game Studies.

Techsty opublikowały wstęp do książki Cybertext..., a następnie – w zbiorowym tłumaczeniu – książka ta ukazała się po polsku w 2014 roku nakładem wydawnictwa Ha!art.

Ostatnia aktualizacja:

25.12.2023

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (never) Espen Aarseth, cybertekst i ergodyczność . "Techsty" 25.12.2023 [].

interakcja intertekstualność postmodernizm poststrukturalizm tekst cyfrowy teoria hipertekstu

Mapa połączeń


Legenda

Statystyki


aarseth alt art auto badaniem central cybertext czołowego czołowych debata eco ergodyzm espen gier hipertekst img książki linearnosc roku source target techsty teoria width wprowadzenie