Poetyka - czas i przestrzeń w hipertekście

Czas i przestrzeń to dwie podstawowe kategorie, za pomocą których poruszamy się po otaczającej nas rzeczywistości. W przypadku literackiego hipertekstu o wiele częściej

jednak wspomina się o jego przestrzennej naturze, często pomijając problem czasu w hiperfikcji. Mówi się o tekstualnych miastach, o żeglowaniu, o powieściowych mapach, za Borgesem - o tekstowym ogrodzie o rozwidlających się ścieżkach. Jest to naturalne, gdyż literatura na interaktywnym ekranie niemal w naturalny sposób podlega uprzestrzennieniu. Spacjalizacji i piktoralizacji mogą podlegać nawet pojedyncze słowa i litery.

W hipertekście mamy do czynienia z kilkoma rodzajami czasu, są to: czas intrerfejsu (mechaniczny, potrzebny na przykład do tego, by załadował się program powieści, jakiś element multimedialny czy też - aby jedna leksja przeszła w następną), czas lektury (spędzony przed ekranem przy czytaniu tekstu) oraz czas interaktywny (czas spędzony na interakcji z tekstem, na nawigacji itp.)

W wszystkich tych trzech przypadkach czas w hipertekście jest niemal zawsze zmienny. Utwór powstały w programie Storyspace, wykorzystujący jego pola strzeżone, linki warunkowe i logiczne może prezentować się czytelnikowi za każdym razem nieco inaczej- hiperłącze, które jest aktywne w danym bloku tekstu za jednym razem, może być niewidoczne przy powtórnej lekturze lub na odwrót. Tym samym partii tekstu może być raz więcej, raz mniej, w każdym momencie może dojść do końca lektury, której jednostką - pod kątem temporalnym - jest pojedyncza sesja lekturowa.

Ostatnia aktualizacja:

11.07.2022

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (never) Poetyka - czas i przestrzeń w hipertekście. "Techsty" 11.07.2022 [].

narracja poetyka poetyka hipertekstu poststrukturalizm retoryka tekst cyfrowy

art class czas czasoprzestrzen czasu div hipertekst hipertekście https img jego jest każdym lektury może niemal poetyka przestrzeń przy raz razem się techsty tekstu thumbnail