powrot do hipertekst
 
magazyn
warsztaty
cyborg cafe
gutenberg pub
blog
skrzynka
   
k s i ą ż k a : F r a n z  K a f k a
               
 
 
   

Według Slavoja Zizka, jednym z protohipertekstów jest Proces Franza Kafki. Stwierdzenie takie może z początku wywołać co najmniej zdziwienie, jeśli nie sprzeciw - pod względem formalnym z którąkolwiek ze współczesnych hiperfikcji nie łączy Procesu nic, książki tej nie da się także porównać z eksperymentami grupy OULIPPO, śmiałym podejściem do medium książki, któróre zastosował Mark Saporta, czy z hipertekstem drukowanym takim jak Słownik chazarski Milorada Pavicia.

Pojawiaja się jednak w tej powieści figury, które można wykorzystać do opisu hipertekstu. Okna lub drzwi służą tu Józefowi K. bardzo często jako jako przejście do innego wymiaru, otwierając je, bohater napotyka coś nieoczekiwanego - przez obskurna ciasną pralnię dostaje się on na przykład do sali rozpraw. "Te nieustanne podróże głównego bohatera między jedną a drugą rzeczywistością przypominają Zizkovi ekran komputera, ramę, poprzez którą komunikujemy się z wirtualnym wszeświatem" - pisał o Zizku Grzegorz Jankowicz.

Okna i drzwi jako linki, przechodzenie przez nie jako kilkanie na linki - takie proównania są może i ciekawe, ale zdaniem techstów nic z nich nie wynika, poza parodią poszukiwań protohipertekstu w każdym niemal klasycznym utworze.

zob. też : Grzegorz Jankowicz: Granice hipertekstu .W: Liternet.Literatura i internet.Kraków 2002.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ideał książki
 • remediacja
 • postmodernizm

   
 • spacjalizacja - przestrzennienie tekstu
    
   
 • XVII wiek
 • XIX wiek
 • cervantes
 • encyklopedia brittanica
   
 • ksiązka
   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
   

  copyright (c) techsty 2002