LOSOWY DOSTĘP (do tekstu) to jeden z głównych wyróżników hipertekstów literackich, które nie nakładają na hiperłącze obowiązków zachowania spójności czy przejrzystości. Funkcja losowego przechodzenia do fragmentu tekstu przez lata była dostępna tylko w systemach hipertekstów dyskowych (stand-alone-systems). Jednak po popularyzacji języka skryptowego javascript, umieszczenie losowego łącza w hipertekście sieciowym nie stanowiło już wyzwania. Pojawienie się technologii Flash jeszcze bardziej spopularyzowało tę formę łącza.

Hiperłącze losowe działa w ten sposób, iż w kotwicy linku: w słowie, fragmencie tekstu, lub grafice zawiera przejścia do szeregu innych leksji . Po nacisnięciu na takie słowo komputer przenosi nas do jednego z losowo wybranych segmentów.

Funkcję taką wykorzystuje popularny w latach dziewięćdziesiątych i wykorzystywany przez twórców powieści hipertekstowych program Storyspace. Największym i najczęściej wykorzystywanym atutem tego systemu stały się jednak ściśle kontrolowane przez autora odnośniki warunkowe - przeciwieństwo losowości. To, jakie fragmenty utworu będą się przed nami odsłaniać zależy w nich od uprzednio wykonanych przez czytelnika kroków.

Funkcja losowego dostępu może być efektywnie wykorzystana w pierwszych partiach powieści czy opowiadania, w ekspozycji, czy nawet - w stronie tytułowej. Może się ona wówczas od razu rozwidlać na kilka lub więcej torów.

W internecie, przy wykorzystaniu innych narzędzi niż Storyspace, losowy dostęp wzbogacił na przykład Reagan`s Library - hipertekst Stuarta Moulthropa. Hipertekstowy poeta Robert Kendall sam stworzył system umożliwiający losowy dostęp. Wykorzystuje on pobierane przez przeglądarki internetowe cookies - ciasteczka.

Ostatnia aktualizacja:

21.01.2024

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (never) Losowy Dostęp. "Techsty" 21.01.2024 [].

hipertekst leksja tekst cyfrowy węzeł

Mapa połączeń


Legenda

Statystyki


afternoon alone art auto central ciasteczka cookies czytelnika dostęp funkcja hipertekst hipertekstów hiperłącze img leksja losowego losowy powieści randomaccess storyspace techsty tekstu tworcy wykorzystuje łącza