Rodzaje linków - łącze główne

ODNOŚNIK GŁÓWNY łączy jeden cały fragment tekstu (leksję ) z drugim. Odnośnik tekstowy to odnośnik najbardziej popularny i powszechnie znany - łączy zaznaczone słowo z innym dokumentem, grafiką lub partią tekstu. Odnośnik główny - w internecie - zakotwiczony jest hasłem dalej następny poprzedni przewiń cofnij, strzałką lewo bądź prawostronną bądź jakąkolwiek inną nawigacyjna ikoną.

Linki główne od tekstowych rozróżnia to, że te ostatnie łączą pojedyncze słowo lub grupę słów z inną grupą słów lub osobną leksją. Jeden fragment tekstu - w sieci - ma jeden lub dwa odnośniki główne, natomiast odnośników tekstowych może mieć kilka, wiele, lub bardzo wiele. Inaczej sprawa przedstawia się w systemach hipertekstowych, takich jak Storyspace. Tam - jedna leksja może mieć wiele odnośników głównych. Czytelnik ma wtedy możliwość wyboru, który fragment tekstu - będzie "następnym" bądź "poprzednim" w stosunku do aktualnego fragmentu tekstu. W takim systemie, autor może także sam określić, do której "następnej" leksji trafi czytelnik, i jest to uzależnione od spełnienia przez czytelnika pewnych warunków, związanych z postępem lektury.

Takie logiczne obwarowanie odnośników - dotyczy również linków tekstowych

Ostatnia aktualizacja:

28.07.2022

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (never) Rodzaje linków - łącze główne . "Techsty" 28.07.2022 [].

hipertekst leksja tekst cyfrowy węzeł

art bądź class czytelnik div fragment główne hipertekst https img jeden jest linkglowny lub mieć może odnośnik odnośników rodzaje src techsty tekstowych tekstu thumbnail wiele