Teoretycy hipertekstu: Gregory Ulmer

Gregory Ulmer - Electronic Monuments

Gregory Ulmer był jednym z największych entuzjastów hipertekstu w latach dziewięćdziesiątych. Filozof, uczestnik pierwszej konferencji na temat cyberprzestrzeni w Austin w Teksasie. Ulubione zajęcie - zapraszanie na hipertekstowe podwórko myśli Jacquesa Derridy, dziś - nazywane jednym z grzechów głównych wczesnej teorii hipertekstu. Jest autorem między innymi książek Gramatologia stosowana... [ Applied Grammatology: Post(e)-Pedagogy from Jacques Derrida to Joseph Beuys ] oraz pozycji najściślej związanej z teorią hipertekstu: Internet Invention: From Literacy to Electracy, oraz książki Electronic Monuments.

Najciekawsze w refleksjach Ulmera nad hipertekstem wydaje się jego poodejście do retoryki nowych mediów. Retoryka ta, w przypadku hipertekstu, zasadza się wedlug Ulmera na kolażowości, na łączeniu wielu różnych kanałów i środków ekspresji w jedną heterogeniczną całość będącą "pikto-ideo-fonograficznym rodzajem pisma".

autor M.Pisarski