Szkoła letnia hipertekstu

Ewelina Bulewicz | 14.05.2024

Międzynarodowa Letnia Szkoła Hipertekstu (INTR/HT Summer School) to jedna głównych imprez towarzyszących konferencji ACM Hypertext 2044 w Poznaniu. Sponsorowany przez ACM SIGWEB, organizowany po praz pierwszy, także dzięki gościnności UAM, ten cykl zajęć i wykładów stanowi wyjątkową okazję dla studentów zainteresowanych kulturą cyfrową, sztuką cyfrową oraz systemami hipertekstowymi. Szkoła to także okazja do poznania międzynarodowego środowiska badaczy hipertekstu oraz studentów z innych krajów.

Program szkoły będzie realizowany w dwóch etapach: w okresie wakacyjnym rozpocznie się intensywny cykl zajęć online, natomiast bezpośrednio przed wrześniową konferencją uczestnicy zostaną zaproszeni do Poznania na dwudniowe seminarium badawcze. 

Zajęcia poprowadzą czołowi znawcy hipertekstu, którzy wprowadzą uczestników w takie tematy jak:

 • metodologia i praktyka badawcza;
 • wiedza o dziedzinie i społeczności hipertekstu;
 • wytyczne dotyczące stylu ACM;
 • etyka profesjonalnego postępowania.

Ponadto uczestnicy zdobędą wiedzę o strukturach i głównych działaniach organizacji ACM oraz SIGWEB, a także cenne informacje dotyczące samej konferencji ACM Hypertext. Jednym z celów szkoły letniej jest bowiem kształcenie nowych pokoleń badaczy, którzy w nadchodzących latach zasilą szeregi prelegentów kolejnych edycji konferencji". 

Organizatorzy Szkoły przygotowali piętnaście miejsc. Każdy przyjęty student otrzyma stypendium na wydatki związane z transportem, zakwaterowaniem oraz samą konferencją ACM Hypertext 2024 (do tysiąca dolarów dla każdego uczestnika). Harmonogram przygotowań przedstawia się następująco:

 • 26 maja 2024 - termin zgłaszania deklaracji uczestnictwa;
 • 3 lipca 2024 - powiadomienie o przyjęciu do grona uczestników;
 • przełom lipca i sierpnia 2024 - pierwsza faza szkoły letniej: cykl spotkań online;
 • 7-8 września 2024 - druga faza szkoły letniej: dwudniowe seminarium w Poznaniu;
 • 10-13 września - konferencja ACM Hypertext 2024.

Aby wziąć udział w Szkole Letniej INTR/HT, kandydaci muszą złożyć:

 • liczące trzy strony streszczenie dotychczasowej lub planowanej działalności w obszarze hipertekstu;
 • liczący do trzech stron przegląd ważnych publikacji związanych z hipertekstem (szczegółowe wytyczne dotyczące formatów znajdą Państwo pod adresem https://ht.acm.org/ht2024/call-for-papers/submission-instructions/);
 • curriculum vitae (CV).

Zgłoszenia muszą zostać nadesłane poprzez portal EasyChair (HT’24) nie później niż do 26 maja 2024.

Kryteria oceny:

 • jakość tekstów naukowych;
 • ambicja i adekwatność badań;
 • szczegółowość i trafność przeglądu literatury;
 • dopasowanie do społeczności hipertekstowej.

Wszyscy kandydaci mają szansę na bezpośrednie zaangażowanie się w działania społeczności hipertekstowej, która rozwija się dzięki pracy naukowców i entuzjastów od ponad trzech dekad. Zachęcamy do nadsyłania aplikacji już dziś. Letnia Szkoła INTR/HT 2024, poprzedzająca konferencję ACM Hypertext 2024, będzie stanowić wspólne, badawcze preludium.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów! W razie pytań warto skontaktować się bezpośrednio z organizatorami INTR/HT NTR-HT24@easychair.org.

Logotyp konferencji

Ewelina Bulewicz | 17.04.2024

Jaką historię skrywa logotyp tegorocznej konferencji? Minimalistyczna, oparta na figurach geometrycznych kompozycja może przywodzić na myśl wiele skojarzeń: od stykających się dłoni, symbolizujących wspólnotę i hojność, po kształt roziskrzonej litery H, reprezentującej złożoność hipertekstu. I chociaż przestrzeń ludzkiej wyobraźni nie odrzuca żadnej z tych interpretacji, w rzeczywistości bohaterem loga jest para poznańskich koziołków, która zdobi wieżę miejskiego ratusza od XVI wieku.

...
Logo Konferencji ACM Hypertext 2024

Niestety historia koziołków (w przeciwieństwie do historii konferencji ) nie była jednolitym pasmem sukcesów: w 1675 roku mechanizm został zniszczony przez uderzeie pioruna, który niczym antyczne omeny miał zwiastować przyszłe niepowodzenia. W 1945 roku koziołki padły ofiarą prowadzonych w mieście walk, natomiast kolejna para, zamontowana dziesięć lat później, przetrwała najbardziej burzliwe dekady, aż do początku lat 90. Obecny mechanizm został zaprezentowany dokładnie w 1993 roku, a jego wykonanie jest efektem współpracy licznych instytucji oraz wybitnych przedstawicieli lokalnego świata nauki.

Cieszymy się, że poznańskie koziołki stały się znakiem rozpoznawczym 35. Konferencji ACM Hypertext.

ACM - historia organizacji

Ewelina Bulewicz | 17.04.2024

Współorganizatorem tegorocznej konferencji jest Association for Computing Machinery. Ta największa na świecie społeczność naukowców zajmujących się informatyką liczy już 77 lat! Powstała dokładnie 15 września 1947 roku na Uniwersytecie Columbia, a jej założenie poprzedziło m.in. sympozjum prof. Samuela H. Caldwella z Massachusetts Institute of Technology na temat Wielkoskalowych Cyfrowych Maszyn Obliczeniowych, który postulował powołanie międzynarodowej organizacji, ułatwiającej komunikację i działania badaczy w obszarze rozwijającej się inżynierii komputerowej.

...
Logo ACM

Obecnie organizacja zrzesza ponad 100 tysięcy członków z różnych zakątków globu. Szczególną formą zrzeszenia jest przynależność do tzw. „Specjalnych grup zainteresowań” (ACM SIGWEB), działających w ponad 30 różnych obszarach technologii informacyjnej: od grafiki komputerowej, przez programowanie aż po hipertekst. ACM jest również wydawcą ponad 30 najbardziej cenionych czasopism poświęconych rozwojowi informatyki oraz nowoczesnych technologii. Od 1966 roku przyznaje również Nagrodę Turinga, wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki. ACM odgrywa dziś kluczową rolę w obszarze nauk informatycznych.

W nadchodzących dekadach wyzwaniem dla członków organizacji będzie z pewnością ochrona podmiotowości współczesnej informatyki, w której element ludzkiego zaangażowania nadal stanowi istotną alternatywę dla wpływu sztucznej inteligencji. Przejawem takiej ochrony jest właśnie 35. Konferencja ACM Hypertext, która po raz kolejny, tym razem w Poznaniu, połączy głosy najważniejszych postaci cyfrowej humanistyki.

Więcej o ACM możecie Państwo przeczytać na oficjalnej stronie organizacji: https://www.acm.org/about-acm/about-the-acm-organization

SIGWEB

Tobiasz Jęcz | 27.04.2024

35. Konferencja ACM Hypertext nie mogłaby się odbyć bez wsparcia Association for Computing Machinery oraz przynależnej do organizacji grupy SIGWEB, która zrzesza naukowców, badaczy i programistów zajmujących się teorią oraz praktyką hipertekstu.

Akronim SIG („Special Interest Group”) odzwierciedla ścisły, profesjonalny charakter powstałej w 1989 roku społeczności, która pierwotnie funkcjonowała pod nazwą SIGLINK. Wówczas jej głównym zadaniem było wspieranie działań organizacyjnych wokół konferencji ACM Hypertext, która w ciągu zaledwie kilku lat stała się jedną z najważniejszych inicjatyw współczesnej humanistyki cyfrowej, a w 1990 roku zyskała także europejską odsłonę. Dziś grupa SIGWEB wkracza w swoją trzecią dekadę i może poszczycić się nie tylko poszerzonym gronem zaangażowanych pasjonatów, ale również większą liczbą koordynowanych wydarzeń. Każdego roku SIGWEB współorganizuje i wspiera aż sześć konferencji, różniących się skalą i zakresem tematów, ale połączonych ideą kreatywnej cyfryzacji.

Spoiwem grupy jest fenomen hipertekstu. W nadchodzących latach SIGWEB z pewnością będzie stawiać się na jego dalszy rozwój i to zarówno w warstwie teoretycznej (tworzonej przez innowacyjne badania, otwarte debaty oraz regularnie aktualizowaną metodologię), jak i praktycznej (opartej na zarządzaniu sieciami społecznościowymi, budowaniu interaktywnych baz danych oraz bogatych bibliotek cyfrowych).

Podstawy Tworczej Inteligencji

Tobiasz Jęcz | 13.04.2024

Dziś prezentujemy Państwu ostatnią ze ścieżek badawczych, którymi podążać będą naukowcy podczas 35. Konferencji ACM Hypertext 2024!

Przypominamy także, że już jutro mija termin przyjmowania zgłoszeń wystąpień konferencyjnych na tegoroczną edycję.

W tej ścieżce proponujemy namysł nad teoriami i wizjami nowych technologii oraz ich wpływami na ludzką kreatywność. Zgłoszenia mogą dotyczyć relacji między dostępnymi narzędziami a pracą twórczą, nowych paradygmatów oraz wpływów i ograniczeń technologii, oddziałujących na dziedzictwo kulturowe.

Problemy badawcze mieszczące się w prezentowanej ścieżce to:

wizje przyszłych systemów oraz projekty kwestionujące dotychczasowe reguły wykorzystywania systemów hipertekstowych w pracy twórczej i ochronie dziedzictwa kulturowego;

programy szkoleniowe dla artystów i programistów;

teorie wyjaśniające współczesne trendy wykorzystania hipertekstu i mediów społecznościowych do wsparcia wydajności oraz kreatywności.

Zapraszamy Państwa także do odwiedzenia strony internetowej konferencji, na której znajduje się więcej przydatnych informacji.

https://ht.acm.org/ht2024/

Społeczności praktyk cyfrowych

Ewelina Bulewicz | 10.04.2024

Interaktywne, inteligentne media zazwyczaj powstają jako efekt pracy internetowych społeczności lub same ustanawiają centra, w których krystalizują się różnorodne techniki i gatunki. To właśnie wspólne zainteresowania kształtują formy zbiorowego uczestnictwa, które przejawiają się przede wszystkim poprzez twórczą ekspresję. Tego typu korelacje między działaniami grup a nowymi rodzajami ekspresji odnaleźć można w licznych przykładach. Wystarczy wspomnieć, że badania nad sprzętem komputerowym i metodami łamania oprogramowania wywarły wpływ na scenę współczesnej technologii; zainteresowanie technikami kreatywnego pisania, a także wzrost popularności horrorów doprowadziły do powstania gatunku Creepypasty. Natomiast działania retroinformatyków i retrogamerów skutkowały rozpowszechnieniem witryn „small web”.

Społeczności praktyk cyfrowych to ścieżka zachęcająca do podjęcia refleksji technicznych i fenomenologicznych, wykraczających poza tradycyjne media społecznościowe. Zgłoszenia mogą koncentrować się na rozwoju oraz działaniach społeczności połączonych wspólnymi zainteresowaniami: na ich praktykach twórczych, narzędziach, wynikach oraz przyświecających im celach.

Ze względu na niezwykle kreatywny charakter projektów realizowanych przez społeczności praktyk cyfrowych, zgłoszenia mogą mieć różne formy: od artykułów naukowych po działające dema, również takie, których uruchomienie wymaga określonych systemów. Demom muszą jednak towarzyszyć m.in. rozszerzone streszczenia, dokumentujące ich specyfikację.

Proponujemy namysł nad następującymi problemami:

– interakcja i syndykacja WWW: analiza interakcji i syndykacji WWW w dobrze ugruntowanych tematycznych społecznościach wirtualnych (np. WELL, DeviantArt);

historia gier wideo: komputery retro, sieci peer-to-peer, gry, „kreatywne piractwo”;

– rynek artystów i książek: dystrybucje jako sieci społecznościowe;

– sieci zrzeszające praktyków: demoscena, MUD-y i interaktywne społeczności fikcyjne;

– prezentowanie wirtualnych treści: nowatorskie i rygorystyczne sposoby (re)prezentacji dem technologicznych, hipermedialnych traversali, playthroughs jako ustrukturyzowanych, nadających się do publikacji i cytowania pozycji naukowych;

– kreatywne sieci: sieci w Vernacular Web, np. GeoCities, MySpace i Usenet;

– kreatywna wymiana wiedzy: protokoły komunikacyjne, historyczne (np. BBS, Gopher) lub współczesne (np. gemini:// spartan:// titan://), alternatywne/równoległe do sieci HTTP lub Internetu, a także ich rozumienie i wykorzystanie we współczesnej wymianie wiedzy oraz społeczności, którym służą.

Zapraszamy Państwa także do przeczytania wywiadu z przewodniczącymi tej ścieżki badawczej.

https://ht.acm.org/interview-communities-of-digital.../

Czytelnictwo

Tobiasz Jęcz | 06.05.2024

Czytelnictwo a media społecznościowe i interaktywne

W ramach tej ścieżki zapraszamy do nadsyłania artykułów na temat czytelników oraz ich sposobów doświadczania i tworzenia interaktywnych mediów hipertekstowych. Zgłaszane prace mogą dotyczyć konkretnych społeczności użytkowników, a także nowych form ich zaangażowania w oparciu o nowoczesne technologie.

Przykładowe zagadnienia:

– cyfrowy storytelling i literatura elektroniczna: sposoby wykorzystywania hipertekstów do przekazywania pomysłów i ułatwiania alternatywnych doświadczeń tekstowych;

– praktyki czytelnicze i reakcje czytelników: sposoby czytania i interpretowania hipertekstów;

– retoryka i poetyka: sposoby przedstawiania hipertekstów w dyskursie popularnym i naukowym, a także teoretyczne rozważania na temat form ekspresji wspieranych przez formaty hipertekstowe;

– inteligencja tekstowa: oddziaływanie hipertekstu na doświadczenie czytelnicze (od kwestii wyszukiwalności poszczególnych fraz po konwersacje ze sztuczną inteligencją);

– interakcja: wpływ hipertekstów na politykę platform w ramach platformowych praktyk twórczych.

Zapraszamy Państwa także do przeczytania wywiadu z przewodniczącymi tej ścieżki badawczej.

https://ht.acm.org/interview-readership-and-experience.../

Tworzenie i publikowanie treści w ramach projektów interaktywnych

Ewelina Bulewicz | 03.04.2024

Tworzenie i publikowanie treści w ramach projektów interaktywnych i portali społecznościowych to ścieżka przeznaczona dla wszystkich, którzy badają różnorodny wpływ hipertekstu na obszar czytelniczo-wydawniczy. Zgłoszone artykuły mogą skupiać się na konkretnych przypadkach, teoriach nowych praktyk, analizach retorycznych lub metodologicznych refleksjach, które czerpią inspiracje z obszarów takich jak „historia książki”, „humanistyka cyfrowa” czy „studia nad mediami”.

Główne tematy w ramach tej ścieżki badawczej to:

– autorstwo: kontekstualizowanie produkcji treści hipertekstowych;

– historia książki: oparte na historycznej wiedzy ramy, teorie i koncepcje zmierzające do pogłębienia rozumienia hipertekstu;

– cyfrowe adaptacje i wydania naukowe: hipertekstowe reprezentacje i rekonceptualizacje tekstów historycznych i współczesnych;

– tekst, paratekst i multimodalność: przejawy i skutki cyfrowych form łączności intertekstualnej i wewnątrztekstualnej;

– współautorstwo (człowiek-AI): studia przypadków pisania wspomaganego, opartego na automatycznym streszczaniu i generowaniu tekstu;

– kodowanie i prezentacja.

Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje.

Zapraszamy Państwa także do przeczytania wywiadu z przewodniczącymi tej ścieżki badawczej:

https://ht.acm.org/interview-authoring-and-publishing-of.../

Inteligentne metody tworzenia i selekcji treś

Tobiasz Jęcz | 27.03.2024

Organizatorzy tegorocznej Konferencji ACM Hypertext zapraszają do nadsyłania tekstów naukowych w pięciu ścieżkach badawczych. W dzisiejszym poście przyjrzymy się pierwszej z nich.

– Kategoria „Inteligentne metody tworzenia i selekcji treści” dedykowana jest wszystkim badaczom i badaczkom, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się algorytmami, łączami i infrastrukturą zasilania systemów hipertekstowych (takich jak cyfrowe archiwa, wirtualne wystawy czy aplikacje web). W tej kategorii badawczej mogą się znaleźć artykuły:

– oparte na treści analizy, przeznaczone dla zautomatyzowanego albo wspomaganego poszerzania, komponowania i rozumienia systemów hipermedialnych;

– sieci semantyczne, ontologie i systemy rekomendacyjne, wykorzystywane do realizowania i przechowywania danych oraz zarządzania dokumentami, kolekcjami i systemami hipermedialnymi;

– oparte na sztucznej inteligencji metody przetwarzania i generowania treści hipermedialnych".

– Zapraszamy Państwa także do przeczytania wywiadu z przewodniczącymi tej ścieżki badawczej.

https://ht.acm.org/interview-intelligent-methods-for.../

Call for Papers

Ewelina Bulewicz | 20.05.2024

Konferencja ACM Hypertext jest najważniejszym wydarzeniem naukowym dotyczącym teorii hipertekstu i jednocześnie jedną z najstarszych konferencji poruszających zagadnienie relacji między informatyką a naukami humanistycznymi. Jej źródła sięgają drugiej połowy lat 80. XX wieku: dekady wielkich, politycznych zmian, w której sieć World Wide Web dopiero rozpoczynała globalną ekspansję. Konferencja ACM Hypertext szczyci się wspaniałą serią ponad trzydziestu odsłon w różnych częściach świata, od wielu lat przyczyniając się do rozwoju badań nad hipertekstem oraz kształtowania oblicza nowoczesnej, cyfrowej humanistyki. O randze inicjatywy świadczy również lista dotychczasowych gości, na której znajdują się tacy wybitni naukowcy i artyści jak Umberto Eco czy Deena Larsen. Ich spostrzeżenia wielokrotnie odsłaniały głęboko humanistyczny aspekt hipertekstu, który – mimo osadzenia w wirtualnym środowisku – do dziś stanowi miejsce spotkania i twórczej rozmowy. Tym bardziej cieszymy się, że 35. edycja tego wyjątkowego wydarzenia odbędzie się właśnie w Poznaniu!

Zapraszamy Państwa do zgłaszania artykułów: https://ht.acm.org/ht2024/call-for-papers/.

Twórcza Inteligencja

Tobiasz Jęcz | 07.03.2024

Hasłem przewodnim tegorocznej Konferencji będzie „Twórcza Inteligencja”. W obliczu gwałtownego rozwoju technologii AI, która bezpowrotnie przekształciła krajobraz Internetu, współcześni humaniści muszą w sposób szczególny zatroszczyć się o ludzki wymiar cyfrowej twórczości. Hasło „Twórcza Inteligencja” wzywa do zastanowienia się nad rolą hipertekstu w dzisiejszej, internetowej przestrzeni zdominowanej przez portale społecznościowe i mechanicznie powielane treści. Jeśli chcemy sprostać nowym wyzwaniom, nasza wyobraźnia musi nieustannie redefiniować swoje cele, diagnozować potencjalne zagrożenia i uprzedzać zmiany.

Tym samym zachęcamy wszystkich gości i zainteresowanych 35. Konferencją ACM Hypertext 2024 do dzielenia się przemyśleniami o istocie nowoczesnej kreatywności. W nierównej walce człowieka z maszyną jedynie „twórcza inteligencja” ma szansę przeciwstawić się „sztucznej inteligencji”.

Zgłoszenia artykułów do tegorocznej edycji trwają do 31 marca 2024 roku. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce „Call for Papers”: https://ht.acm.org/ht2024/call-for-papers/.

ACM Hypertext w Poznaniu - powitanie

Ewelina Bulewicz, Tobiasz Jęcz, Mariusz Pisarski | 05.03.2024

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt powitać Was na profilu 35. Konferencji Hypertext ACM 2024, organizowanej przez Association for Computing Machinery, Instytut Filologii Polskiej UAM oraz Centrum Badań nad Literaturą Elektroniczną WFPiK UAM. W tym roku Konferencja odbędzie się w Poznaniu. Już dziś zapraszamy do zaobserwowania oficjalnego profilu Konferencji Hypertext ACM 2024, na którym będziemy zamieszczać szczegółowe informacje dotyczące organizacji wydarzenia oraz odsłaniać kolejne zakamarki Collegium Maius. Za kilka miesięcy goście Poznania będą mogli przekonać się o niezwykłej atmosferze naszego miasta, które – podobnie jak sam hipertekst – rozwija się na podwójnym fundamencie tradycji i technologii.

...

Zachęcamy również do zaobserwowania profilu Konferencji na innych platformach Twitter oraz Instagram.

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2024

Ważne strony:

ACM Hypertext

CBLE

Facebook - strona konferencji

Twitter - strona konferencji


Statystyki


acm art badawcze bezpośrednio block będzie cyfrową cykl dotyczące easychair głównych hipertekst hipertekstu hypertext img intr kandydaci konferencji letnia letniej społeczności studentów szkoła szkoły techsty