Gra i opowiadanie - różnice

    Gry i klasyczne formy narracyjne dzieli szereg różnic:
  1. a) W przeciwieństwie do opowiadania, które składa się z ustalonej sekwencji zdarzeń i opisów, gry komputerowe wymagają od czytelnika/użytkownika, aktywnego udziału, nie tylko w celu interpretacyjnym, lecz także, by w ogóle mieć dostęp do zawartości gry. (rozróżnienie wiążące także dla hipertekstów i cybertekstu w ogóle)
  2. b) Formy narracyjne opierają się na mimesis, na semiotycznej reprezentacji, podczas gdy gry polegają także na symulacji.
  3. c) Patrząc w kategoriach temporalnych: opowiadanie jest o tym, co już się wydarzyło, podczas gdy symulacja (gra) traktuje o tym, co może się wydarzyć.
  4. d) Opowiadanie jest w swej naturze statyczne, a gra (symulacja) dynamiczna. Dlatego też, jak zauważa Gonzalo Frasca - (Frasca 2001, s.87) opowiadanie używane było w kulturze jako nośnik twierdzeń, sądów, przekonań, wierzen i dogmatów: (teza aktualna także dla hipertekstu). Nasze religijne i moralne wartości historycznie ukształtowane zostały w ten właśnie sposób jako różne święte księgi (Biblia, Koran). I choć interpretacja świętych tekstów zawsze była kwestią otwartą, zapisane słowa i same opowieści pozostawały te same. Z drugiej strony - symulacja jest dynamiczna i jej zasadą jest zmiana: generuje ona różnorakie wyniki, co czyni ją niezbyt dobrym rozwiązaniem dla wszelkiego typu moralnych przykazań, gdyż raczej nie chcielibyśmy, aby święty tekst raz mówil nam "Nie zabijaj" a za drugim razem "Zabijaj". (Frasca 2001, s.87)
  5. e) W przeciwienstwie do literatury gry nie są o Innym, ale o Ja (mnie samym). Gry skupiają się na samodoskonaleniu i eksploracji zewnętrznego świata a nie na eksploracji międzyludzkich zachowań, a jeśli gry próbują tak czynić, (jak w Sims czy w Black and White) to wyłącznie z perspektywy boskiej. Ta właściwość gier łączy się ściśle z zagadneniem sprawstwa, w literaturze element ten przynależy do świata bohaterów, w grach - do świata gracza.
Poprzez opowiadanie nam swojej fabuły - powieść zachęca nas do odłożenie naszego działania, naszego sprawstwa, naszej wolności w dokonywaniu wyborów, na bok. Gry z kolei zasadzają się na tych elementach.