Systemy Hipertekstowe - Tinderbox

Tinderbox to wydany w 2002 produkt Eastgate Systems, oparty na idei programu Storyspace, lecz wychodzący z kontekstu literackiego na szersze wody ogólnego zarządzania informacją. To wciąż rozbudowywane, potężne w swoich możliwościach narzędze do tworzenia i zarządzania notatkami z trudem mieści się w ustalonych kategoriach gatunkowych komputerowego programowania (nie jest to ani outliner, ani personalny menadżer zawartości, ani też program do tzw. mind mappingu, choć posiada cechy wszystkich z nich. Oparty na podobnym do Storyspace interfejsie wykracza też poza możliwości programu do tworzenia hipertekstowej fikcji. Mówiąc najogólniej Tinderbox spełnia zapotrzebowanie na ihipertekstowe zarządzanie osobistymi notatkami poprzez nanoszenie ich na mapę i łączenie ich ze sobą odsyłaczami. Agent - narzędzie, którego nie ma w Storyspace - pozwala na organizację notatek i ich odszukiwanie w niemal dowolny sposób według dowolnie dobranego klucza. Najwięcej zachwytów przy recenzjach Tinderboxa wywołuje właśnie Agent. Dzięki niemu publikacja części notatek w sieci, ich uszeregowanie w poszczególne bloki czy to tematyczne czy chronologiczne, jest dziecinnie łatwe. W praktyce Tinderbox wymaga jednak studiów nad sobą, by stał się naszym personalnym sekretarzem i organizatorem życia. Autorzy blogów, którzy dysponują Macintoshami, dzięki Tinderboxowi, mogą rozpocząć prawdziwą hipertekstualną przygodę, i dzielić się jej owocami ze czytelnikami. Notatki w Tinderbox, podobnie jak pola pisma w Storyspace, oglądać można na ekranie komputera na wiele sposobów.

Wersja pod Windows ma się ukazać, według zapowiedzi Eastgate, w które nie zawsze trzeba wierzyć, już wkrótce. Od wersji 5.0 Tinderbox wyśmienicie wspiera polskie ogonki. Strona Techstów, aktualności, poszczególnych magazynów, niektórych artykułów, a nawet tłumaczeń, rodzi się najczęściej i organizuje wlaśnie w tym programie.

Strona programu Tinderbox