Systemy - Storyspace

Storyspace to jak dotąd najprawdopodobniej najlepsze narzędzie do tworzenia i czytania powieści i innych literackich utworów hipertekstowych, stworzone w Eastgate Systems. Jego kluczowe cechy to narzędzia do wizualizowania i nanoszenia na mapy i diagramy struktur dokumentu, oglądanie wielu leksji na pojedynczym ekranie, i możliwości tworzenia między nimi różnorakich >połączeń, często nieprzekładalnych na strony www, takich jak linki warunkowe. Storyspace najbardziej przydaje się w przy tworzeniu wielo - linearnych lub kolaboracyjnych utworów. Hiperteksty w ten sposób powstałe można publikować albo w formacie pierwotnym albo w html, dzieki czemu utwory dostepne są w internecie. Aby jednak poznać hipertekstualną powieść od podszewki, rozebrać ją na części pierwsze czy też po prostu cieszyć się pełnią wpisanych w nią możliwości - najlepiej zdobyć oryginalny, roprowadzany przez Eastgate Systems utwór.

Wszystkie klasyczne hiperteksty, niemało hipertekstów dostępnych tylko w internecie a także wiele stron www powstało dzięki temu narzędziu. I nic w tym dziwnego: autorami programu są między innymi Michael Joyce, Jay David Bolter i Mark Bernstein. Pierwszy to czołowy pisarz, drugi - czołowy teoretyk hipertekstu, a trzeci to człowiek, który przeczytał chyba wszystkie dostępne hiperteksty. Sami mówią o Storyspace w ten sposób:

Storyspace to generatywne, płynne środowisko pisarskie, które pozwala ci gromadzić, przechowywać i eksperymentować ze swoimi pomysłami narracyjnymi, bez zamartwianie się czy wsyszstkie one w danej chwili akurat do siebie pasują. W Storysapce, bez względu na to, w jakiej formie pojawia sie twoja inspiracja - czy jest to tekst, obraz, dçwięk czy video - masz miejsce na wszystkie swoje idee. Korzystaj z programu, gromadź je, przemieszczaj i łącz ze sobą.

Sotyryspace 2.5, 2007
Storyspace 2.5 w wersji na Mac Os X, styczeń 2007. Każdy z prostokątnych bloków - leksji to okienko tekstowe, porównywalne z oknem tekstowym Microsoft Word, dzięki mapie i pomocniczym diagramom możemy jednak w jednym momemcie, mieć widok na kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset okien tekstowych, które można organizować w dowolnie wybranej przez nas hierarchii, a same leksje, lub fragmenty tekstu leksji, można ze sobą łączyć na wiele sposobów

Programem, który w wielu aspektach był poprzednikiem Storyspace był dołączany do systemów MacOs Hypercard. Jednak nie był on systemem hipertekstwym w pełnym sensie. Oba programy - w swojej wersji do czytania, wydają się jednak porównywalne.

Główną jednostką programu Storyspace jest leksja, ("writing space" - czyli pole pisma, w swoim podstawowym znaczeniu - przestrzeni (kartki) do zapisania). Na głównej mapie programu - mapie poglądowej (ten sam tekst można przedstawić także w formie diagramu, drzewa i szkicu) leksje widoczne są jako prostokąty posiadające swój tytuł, swoją barwę i swoją zawartość: pole tekstowe oraz inne leksje, ad infinitum. Są tutaj one pojemnikami, pudełkami, które mogą zawierać w sobie inne pudełka - kolejne leksje leżące na kolejnych warstwach mapy. Użytkownik - przemieszczając się pomiędzy warstwami przemieszcza się wgłąb bądç w górę mapy. Cienkie linie, zakończone strzałkami ukazują na mapie >hiperłącza pomiędzy leksjami z tego samego poziomu. Jeśli fragment tekstu z jednego poziomu połączona jest z fragmentem z innego poziomu, to relację taką ilustruje na mapie poglądowej krótka strzałka nad aktywną w ten sposób leksją. Strukturyzowanie dokumentu: to które jednostki tekstu znajdą się na jakim poziomie - zależy już od samego autora utworu, od tego, w jaki sposób zechce on go zhierarchizować - zakres dowolności jest tu naprawdę szeroki.

Najdogłebniejszą prezentacją programu w języku polskim jest artykuł Doroty Sikory (Hiper) przestrzeń tekstu. O Storyspace, do którego gorąco zachęcamy.