Systemy Hipertekstowe - Flash

Od końca lat 90tych najlepszy program do animacji sieciowej - Macromedia (dziś Adobe) Flash, coraz częściej okazywał się zdolny nie tylko do ożywiania tekstu i grafiki, ale także do zarządzania> hiperłączami, a nawet ich warunkowością. Tym samym Flash można uważać za kolejny system hipertekstowy. Zaczęło pojawiać się coraz więcej przykładów hiperpoezji i hiperprozy tworzonej we Flashu. Do dziś - nie ma niestety wybitnych przykładów hiperfikcji powstałej przy pomocy Flasha. Wyjątków jest naprawdę niewiele. Każdy ocenić to jednak musi sam, dlatego nie podajemy żadnych adresów.

Główną wadą flashowych narracji przez długi czas była słaba czytelność tekstu o wielkości poniżej 13, 14 pikseli. Od wersji MX tekst traktowany jest przez silnik Flasha o wiele lepiej, ale też nie idealnie (tzn. nie tak, jak rysują tekst przeglądarki). Od niedawna szereg firm i instytucji promujących rozwój internetu i otwarte standardy sieciowe zaczęło głośno mówić o wadach programu Flash, wskazując na HTML 5 i jego możliwości w zakresie dostarczania treści bogatych w animację, dźwięk i wideo.

Młodym autorom, którzy rozpoczynają swoją drogę jako autorzy sztuki sieciowej, zalecamy zatem zgłębianie tajników HTML5, JavaScript, jQuery, Cocoa i Objective-C jako bardziej od Flasha przyszłościowych, uniwersalnych i działających na wielu platformach, począwszy od małego telefonu komórkowego po komputer biurowy.