Systemy Hipertekstowe - Connection Muse

WORD CIRCUITS CONNECTION MUSE TO ZESTAW NARZĘDZI programowych przeznaczony do autorów prozy i poezji sieciowej. Większość dostępnych dziś narzędzi sieciowych przeznaczonych jest głównie do tworzenia informacyjnych stron www, gdzie czytelnicy bądź przeglądają w kolejności lub na zasadzie gry w klasy - dostępne informacje.

Zamierzeniem twórców Connection Muse było jednak stworzenie systemu, który pozwoli czytelnikom, żądnym lektury całości hipertekstu - zorientować się jaki materiał został przeczytany, a jaki jest jeszcze przez nich nie poruszony, by czytelnik mógł z łatwością dzielić swoją lekturę na poszczególne sesje i powracać do nich. Connection Muse, wprowadzając dynamiczne funkcje do htmlu, oparte na javascripcie i php, śledzi postępy czytelnika w lekturze i odpowiada na zmieniające się w jej trakcie warunki. Pozwala także autorowi na stworzenie obrębnych komponentów w ramach hipertekstu (ścieżek, zestawów węzłów) i manipulować nimi jako obiektami o odrębnych właściwościach.

Co jednak wydaje się najważniejsze: Connection Muse wprowadziło w warunki sieciowe losowość i - dosyć okrojoną - warunkowość systemów hipertekstowych. Dzięki funkcji losowego dostępu jeden odsyłacz może prowadzić nie tylko do jednego węzła, lecz do wielu, dzięki czemu złamana została - po latach niemożności - jednopłaszczyznowość fikcji sieciowej. Szlak lektury może też zostać obwarowany pewnymi warunkami logicznymi, co również - w 1999roku, gdy narzędzie to powstało - było pewną nowością. Bardzo charakterystycznym dla programu- jest wydłużający się ogonek odwiedzonych przez czytelnika leksji, przyczepiony do każdego przeczytanego tekstu. Dla tych, którzy ogonów nie lubią - funkcję tę można wyłączyc.

Nawet dziś, w dobie technologii sieciowych typu Ajax, Flex czy php - Connection Muse, pozostaje bardzo przydatnym narzędziem, warto dodać, że darmowym. Najlepiej sprawdza się jako nakładka na Adobe Dreamweaver.

Ostatnia aktualizacja:

13.07.2022

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (2022) Systemy Hipertekstowe - Connection Muse . "Techsty" 13.07.2022 [].

historia narzędzia autorskie platfromy systemy hipertekstowe

alt autorów było connection contoolkit czemu czytelnicy czytelnika dla dostępnych dostępu dzięki dziś hipertekst hipertekstu lektury muse narzędzi nich php sieciowej sieciowych stworzenie techsty warunki