Systemy Hipertekstowe - TK3

TK3 jest określany przez autorów tak:"Z potężnymi i elastycznymi narzędziami możesz łączyć tekst, obrazy, dźwięki i video w złożone interaktywne dokumenty, które wyglądają ( i zachowują się ) jak prawdziwe, papierowo- atramentowe książki". Do korzystania niezbędne jest śćiągnięcie oprogramowania. Istnieją dwie wersje. Pierwsza- TK3 AUTHOR- umożliwia tworzenie i edytowanie dokumentoów, druga- TK3 READER- pozwala na odczytywanie dokumentoów tk3. Dokument utworzony za pomocą programu rzeczywiście przypomina książkę- posiada stronę tytułową, spis treści, a tekst jest podzielony na ponumerowane strony, poprzez które wędrujemy linearnie.

W spisie treści możemy wybrać rozdział, od którego rozpoczniemy lekturę, a w samym tekście mogą być umieszczone łącza prowadzące do stron wewnątrz dokumentu albo do materiałów typu audio, video, obrazów lub też do zewnętrznych stron WWW.

"Książkowość" programu podkreślana jest przez jeszcze jedną cechę: tekst główny jest najważniejszy- to on wypełnia karty elektronicznej książki. Łącza do innych materiałóów lub stron WWW są dodatkami i mogą występować pojedynczo lub być zorganizowane i oplatać tekst główny siecią notatek, komentarzy i dodatkowych materiałów nietekstowych.

Wielkość stron definiuje się podczas tworzenia i, niezależnie od komputera, na którym uruchamiamy prezentację "książki", strony mają tę samą wielkość. Z reguły są mniejsze od ekranu, stąd nie ma potrzeby przewijania strony.

Ogromną zaletą jest cena oprogramowania: Wersja 1.1 na rok kosztuje 59$, wersja 1.1 z darmowymi upgrade'ami serii 1.x oraz możliwością upgrade'ów do następnych wersji- 159$.

Przygotował Grzegorz D. Stunża

Ostatnia aktualizacja:

13.07.2022

Cytuj ten wpis jako:

Grzegorz Stunża (2022) Systemy Hipertekstowe - TK3 . "Techsty" 13.07.2022 [].

historia narzędzia autorskie platfromy systemy hipertekstowe

auto być dodatkowych dokumentoów grzegorz główny hipertekst książki materiałów mogą oprogramowania programu stron strony stunża są techsty tekst treści upgrade video wersja wielkość www łącza