Rodzaje Linków

Klasyfikacji linków istnieje tyle, ilu klasfikatorów. Jeśli jednak chodzi o tekst literacki, najważniejsze jest podział na następujące rodzaje powiązań: link główny, hiperłącze werbalne jednokierunkowe, łącze logiczne (warunkowe), łącze losowe, multilink, hiperłącze dynamiczne i odnośnik temporalny.

Zbudowanie sieci dokumentów możliwe jest przy użyciu jedynie zwykłych linków referencyjnych. Jednak większość hipertekstów używa dodatkowych rodzajów hiperłączy by zaprezentować użytkownikom dogodną strukturę informacyjną. W innej typologii mówi się o czterech rodzajach odsyłaczy: odsyłaczy.

Link referencyjny

Link referencyjny, inaczej - link główny to komputerowy odpowiednik przechodzenia ze strony na stronę w książce. Jednak - jak twierdzą niektórzy - to właśnie linki referencyjne sa tymi rodzajami odsyłaczy, które najbardziej wyróżniają hipertekst. Linki te mogą być jedno lub wielo -kierunkowe. Pozwalają one na tworzenia nie - hierarchicznych struktur.

2) Link przypisowy

Poza tym, że spełnia funkcję doprowadzania czytelnika do przypisów i komnetarzy, w niektórych systemach (na przykład w Storyspace) link ten bywa jest wyodrąbniony graficznie lub funkcjonalnie i przeznaczony tylko dla przypisów, w innych bywa różnie. Od takich linków nie podąża się za Ņadnym odnośnikiem, czytelnik musi powrócić do węzła poprzedniego, zanim podąży w dalszą drogę. Na papierze odpowiednikiem są tu przypisy dolne lub końcowe.

3) Link rozszerzony

W przypadku linku rozszerzonego, zawartość węzła docelowego zostaje poszerzona do jednej lub więcej linii po najechaniu wskaźnikiem na żródłową kotwicę. Ta technika jest powszechnie stosowana w procesorach szkiców, gdzie gałęzie pod danym wejściem mogł zostać rozszerzone, by odkryć (pozostałe gałęzie) lub - zredukowana, by pokazać jedynie główne wejście. Ten rodzaj linkůw odpowiedzialny jest za lokalne struktury hierarchiczne. Nelson, do opisu tych linków używa terminu "tekst rozciągnięty" (stretchtext).

4) Link polecenia

Gdy zaznaczony jest link polecenia, wykonywana jest jakaś akcja, przywołany zostaje system operacyjny, otwiera się zewnętrzny program itd.

Przy opisie hiperfikcji, a nie hipertekstu w ogóle - bardziej przydatne są rozróżnienia na >linki stworzone w programie Storyspace, w którym powstało najwięcej cenionych literackich przykładów technik hipertekstowych: link główny, link tekstowy, link warunkowy, link losowy i link hierarchiczny.