hipertekst
magazyn
aktualnosci
gutenbergpub
elektro blog
skrzynka
m a p a :h i e r a r c h ia

Hierarchia to każda struktura złożona z działów i poddziałów. Jej przykładem może być książka, która podzielona jest na rozdziały, z których każdy podzielony jest na mniejsze jkednostyki: podrozdziały, paragrafy. W systemach hipertekstowych takich jak Storyspace każda leksja może zawierać inne leksje, co tworzy hierarchię widoczną na mapie, wykresie lub drzewie, które są sposobami wizualizacji przestrzeni tekstowej. Autorzy akurat tego systemu wprowadzili kilka terminów, które opisują relacje w obrębie hierarchi tekstu zapisanego i odtwarzanego w Storyspce: rodzic, siostra, dziecko, przodek i potomek, oraz korzeń. W porównaniu z hierarchią systemów komputerowych , takich jak Windows i Macos(katalog/podkatalog/plik), w tym systemie wprowadzona została dodatkowa relacja (kierunek) przestrzenna. O ile rodzic, dziecko, przodek mają swoje (nie nazwane jednak) odpowiedniki w strukturze drzewa katalogu Windows, o tyle relacja siostrzana nie jest tam uwzględniona, a wskazuje na następującą po jednej leksji, w kierunku wskazówek zegara, kolejną leksję. Ułóżenie jednej leksji wobec drugiej, (czy jest ona powyżej czy poniżej na mapie poglądowej) ma swoje konsekwencje w jej hierarchicznym ułożeniu na innych diagramach, i na relacjach, jakie łaczą poszczególne leksje po importowaniu ich w format .html.

Każdy dobry hipertekst, jak ryba wody, potrzebuje hierarchii, wraz z dołączoną do niego mapą, na której hierarchię te najdokładniej widać, zapobiega to poczuciu zagubienia u czytelników.

>
strona główna : zastrzezenia : blog : czat : kontakt

copyright © techsty.art.pl 2003