Kotwice

Kotwica to obszar w obrębie dokumentu (w terminologii technicznej - w obrębie węzła rozumianego jako jednostka informacji), który jest źródłem lub zewnętrznym oznaczeniem odnośnika. Zazwyczaj kliknięcie myszą na obszar wskazywany przez kotwice sprawia, że podążamy za odnośnikiem, pozostawiając kotwicę po jego drugiej stronie. Kotwice zazwyczaj bywają podświetlane (zawsze lub w momencie najechania myszą na ich obszar) lub reprezentują je specjalne symbole. Kotwica może, i często się tak dzieje, odnosić się do całego dokumentu, lub do jego fragmentu. Kotwicą może być zwykły podświetlony adres: www.apple.com albo grafika: (strzałka) lub też krótki opis: "kliknij tutaj, jeśli chcesz zobaczyć nastolatkę miesiąca".

Innymi słowy - kotwica jest konkretnym miejscem w leksji, do którego przypisany jest odnośnik, czyli jest ona początkowym lub końcowym punktem hiperłącza. Stuart Moulthrop i Nancy Kaplan sugerują także używanie terminu "wskazówka", by zwrócić uwagę na sposób, w jaki kotwica wyróżnia się od reszty tekstu. W www, na przykład standartowym sposobem pokazywania kotwicy jest niebieska czcionka i podkreślenie słowa lub grupy słów, które pełnią rolę kotwicy. Jeśli kotwicą jest obraz - miał on z kolei w klasycznych stronach www - niebieską obwódkę. Zarówno pokreślone oznaczone niebieską czcionka słowa jak i obramowany obrazek są w tym przypadku kotwicami, choć często nazywa się je odnośnikami. Mówiąc ściśle: odnośnik to połączenie pomiędzy leksjami, a wskazówka oznacza kotwicę i wskazuje na obecność odnośnika. Zazwyczaj też daje ona kilka informacji na temat miejsca, do którego prowadzi link.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza w hiperfikcji, zarówno kotwice jak i odnośniki mogą być niewidoczne. Ten sposób oznaczanie hiperłączy jest domyślny w programie Storyspace. Nieoznaczanie odnośników wprowadza do hiperfikcji dodatkowe artystyczne efekty

Ostatnia aktualizacja:

13.07.2022

Cytuj ten wpis jako:

Mariusz Pisarski (2022) Kotwice . "Techsty" 13.07.2022 [].

hipertekst leksja tekst cyfrowy węzeł

czcionka często dokumentu hiperfikcji hipertekst informacji jego kotwica kotwice kotwicy kotwicą kotwicę którego myszą niebieską obrębie obszar odnośnik odnośnika sposób słowa techsty wskazówka www zazwyczaj