Karol Lefer: Kwartet na cztery fale

Kwartek na cztery fale to prosty, animowany utwór tekstowo - graficzny oparty na figurze cylidra będącej jedną z reguł stosowanych przez paryską grupę Oulipo. Polega ona na zawieraniu się jednej opowieści w drugiej w taki sposób, że lekturę cylindrowego utworu możemy rozpocząć w dowolnym punkcie. W swojej najprostszej, znanej nam wszystkim wersji, cylider to piosenka z przedszkolnej zabawy: "Siała baba mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział a to było tak: siała baba mak...", itd, itp. Wstęgi Moebiusa i konstrukcje mis en abyme znaliśmy już od dziecka....