Climatophosis 2.0

Yohanna Joseph Waliya
Nigeria, 2023

Ziemia się obrusza,
mówi,
Ludzkość to problem dla siebie samej
i innych żyjących istot:
nauczyli się brać, lecz
nie dawać niczego w zamian swojemu otoczeniu
Morze się przelewa,
mówi,
Ludzie wypełniają mnie plastikiem,
zmieniają moją temperaturę i prądy, i zabijają moje żyjące istoty.
Lodowce topnieją,
mówią,
Żyjemy już tysiące lat
a teraz znikamy
podnosząc poziom oceanów, zalewając miasta.
Słońce parzy,
mówi,
to ludzie są winni, bo ścinają drzewa.
i palą tyle węgla, że rozgrzewają ziemię.
The earth shrugs,
says,
Humanity is a problem to itself
and other living things:
they have learned to take but
not to give to their environment.
The sea overflows,
says,
People fill me with plastic,
change my temperature and currents, and kill my living things.
Le glacier fonde,
dit-il
J'ai des milliers d'années,
mais maintenant je disparais
et je vais élever le courant de l'océan
pour inonder les villes.
Le soleil brûle,
dit-il,
Les gens sont à blâmer parce qu'ils coupent les arbres
et brûlent tellement de charbon qui réchauffent la terre-même.
Mtudili
anu
nya tsana fa odi,
abanku nya ara sah rai!
nya ara mchakri imi ar tsadu
ga fah melmu chah
Mchi a mbul
ga chu,
vasu arayu mai. Mji mbelda wu, nanda nga ngel kra china namuyeri
njagu diyu aguri babal ga giu duniya.
Ii ga thar akwaba,
ga nu,
mji ghu afya dunya aku gli
kaka su aga mpi chah
nanda su misdagu
ama nanda a hikyu ivir deda anda.
Tsadu,
a jalva ga nu,
mji nyabada du roba yeri.
duda ga publaba udzayu aga liyaliya gyia,
ga tsiya su nga mpi akuyu lang.