Robert Szczerbowski: opis do strony hipertekst

Pierwsze wydanie książki (1991) ukazało się drukiem w wydawnictwie Book Tranzyt. Tomik zamiast okładki miał oprawę z rastrowym tłem, a zamiast strony tytułowej luźną erratę informującą o braku tytułu i osoby autora. Dwa oddzielne teksty otwierane były po przeciwnych stronach książki.

Drugie wydanie (1996) ukazało się w wydawnictwie Pusty Obłok w postaci hipertekstu na dyskietce 3,5'' opakowanej  w pudełko z nadrukowanym rastrem i erratą o tej samej treści, co w poprzednim wydaniu. Tekst został poprawiony i częściowo zmieniony pod kątem nowej formuły.

Obecne trzecie wydanie (2002) przynosi najnowszą, kompletną wersję hipertekstu w formie czysto elektronicznej z dalszymi zmianami i poprawkami.

Całość składa się z dwóch tekstów o łącznej objętości 101 stron. Poruszać się po nich można albo kolejno - klikając na numery stron u dołu, albo uruchamiając połączenia za pomocą słów oznaczonych kursywą lub wytłuszczonych haseł w górnym rogu (dotyczy to tylko prawego tekstu). Strony zostały sformatowane dla rozdzielczości ekranu 800x600 przy użyciu funkcji pełny ekran w przeglądarce. Czytanie możliwe jest on-line, ale można też ściągnąć całość do swojego komputera. W pliku hipertekst.exe (2.3mb) spakowane są wszystkie strony książki, stroną początkową jest raster.html.

on-line                              ściągnij